hoofding schelle

Uitbreiding Berrenheibos in Tuinlei van start 

De komende jaren maakt het gemeentebestuur verder werk van de uitbreiding van het Berrenheibos in de Tuinlei. Tegen maart 2018, het einde van het plantseizoen, is het streefdoel om ongeveer 1 hectare extra bos aan te planten. Hiervoor zijn in een eerste fase werken bezig om het terrein op te hogen met grond die in aanmerking komt om te gebruiken voor een natuurgebied. De normen voor de aangevoerde grond worden strikt opgevolgd. Regelmatig worden stalen genomen om de kwaliteit te controleren.

Om het terrein berijdbaar te maken voor de grondaanvoer met vrachtwagens legde de aannemer een tijdelijke werfweg aan. Naar het einde van de werken wordt deze werfweg helemaal afgeschraapt en opgevuld met nieuwe grond die aan alle normen voldoet.

Aan de rand van het terrein ligt momenteel een verhoogde berm die bestaat uit de afgeschraapte bovenlaag van het gebied. In deze zandlaag zitten belangrijke plantzaden. Dit bodemmateriaal wordt, op vraag van het Agentschap Natuur en Bos, aan het einde van de werken terug uitgespreid als bovenlaag. Daardoor krijgt de natuurlijke begroeiing terug alle kansen om zich te ontwikkelen.

Tegen 2020 ontstaat er zo een Berrenheibos van ongeveer 5 hectare dat de gemeente in eigendom heeft. Met nog een aantal andere mogelijke ontwikkelingen, ook vanuit de provincie en Vlaanderen, is de realisatie van een Berrenheibos van uiteindelijk meer dan 20 hectare groot zeker haalbaar. Zo zet het bestuur duidelijk verder in op duurzaamheid en vergroening.


Schelle 2030: een duurzame dorpskern aan de waterkant 

Schelle is van oudsher een dorp aan het water. Vandaag ligt de Vliet verborgen achter de kerk en achter de dijk. De gemeente kocht in samenwerking met IGEAN de voorbije jaren in de omgeving van de kerk en de dorpskern een aantal gronden en panden. Dit maakt het mogelijk om een nieuwe duurzame dorpskern te realiseren.

Bij een nieuwe ontwikkeling is het belangrijk om vooraf een duidelijke visie te hebben. We moeten goed vastleggen hoe het Vlietpark er uit kan zien, waar bijkomend groen moet komen, waar en hoe de infrastructuur (wegen, pleinen, … ) moet worden aangepast en wat er kan gebouwd worden. Bovendien is het nodig om te berekenen hoe dit allemaal kan worden gefinancierd.

Op vraag van de gemeente schreef IGEAN daarom de opdracht uit om een beeldkwaliteitsplan en ruimtelijke visie voor een nieuwe dorpskern voor Schelle op te maken. In 2016 kregen de studiebureaus Palmbout Urban Landscapes (Rotterdam) en Collectief Noord (Antwerpen) deze opdracht toegekend. In 2017 kwam het beeldkwaliteitsplan tot ontwikkeling. Dit proces werd begeleid door een ‘kwaliteitskamer’ met vertegenwoordigers van de gemeente, de gecoro en IGEAN, aangevuld met externe deskundigen.

De inwoners van Schelle maakten op woensdag 20 september 2017 kennis met de voorlopige resultaten van het beeldkwaliteitsplan. Dit plan wordt nog verder afgewerkt en voorgelegd aan diverse provinciale en Vlaamse diensten. In een volgende stap laat de gemeente een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg: RUP) opmaken en is er een consultatie van de bevolking (openbaar onderzoek).

Het vergt dus nog enige tijd vooraleer de eerste werken starten. Zoals de titel aangeeft, wordt de horizon om nieuwe dorpskern meer vorm te geven gelegd op 2030. We pinnen ons niet vast op dit jaartal, maar kijken wel vooruit op lange termijn.

De beelden van deze avond kan je hier bekijken. (voor een optimale geluidskwaliteit best met een hoofdtelefoon beluisteren)

De getoonde powerpoint van 20 september bekijk je door op de foto hiernaast te klikken.

Je kan reacties kwijt op schelle2030@schelle.be


Igean energielening: wijziging van de voorwaarden 

In samenwerking met onze gemeente en het OCMW staat IGEAN in voor het verstrekken van de  Vlaamse energielening. Dit maakt dat iedereen energiebesparende werken aan zijn woning kan uitvoeren en dit met een goedkope (2%) of een renteloze lening (0%). Deze woning moet in één van de deelnemende gemeenten liggen. Aan de IGEAN energielening zijn geen dossierkosten verbonden.
Sinds 2013 heeft IGEAN zo meer dan 1.250 leningen toegekend.

De voorwaarden van de energielening worden binnenkort aangepast.

Wat veranderd er: De groep voor de renteloze lening (sociale doelgroep) wordt uitgebreid. Zo komen ook de beschermde afnemers (sociaal tarief voor gas en elektriciteit) en huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro in aanmerking voor een lening aan 0%.
Ook particulieren die hun woning verhuren aan een erkend Sociaal Verhuurkantoor kunnen beroep doen op een renteloze lening.
Helemaal nieuw is dat niet-commerciële instellingen (vzw’s, scholen, ziekenhuizen, ...) en coöperatieve vennootschappen een energielening kunnen afsluiten aan 1%.
De maximum-looptijd van de lening wordt verlengd naar 10 jaar voor niet-commerciële instellingen en de sociale doelgroepen. Voor de andere particulieren wordt de nieuwe termijn maximum 8 jaar.
Het bedrag voor een lening wordt verhoogd naar 15.000 euro. De kandidaat kan meerdere leningen aanvragen, vooropgezet dat de optelsom van deze leningen binnen dit maximumbedrag blijft.

Let op: Vanaf 1.01.2019 wordt de goedkope lening (2%) en de lening aan SVK-verhuurders volledig geschrapt. De 1% lening voor verenigingen blijft nog bestaan tot 31.12.2019. Vanaf dan kan enkel de sociale doelgroep nog energieleningen krijgen.

En wanneer?
Deze wijzigingen gaan wellicht in op 1 oktober 2017. We gaan er van uit dat tegen dan nog andere punten worden aangepast. Zo kan de lijst van aanvaarbare werken nog wijzigen. Er is ook nog geen duidelijkheid over welke niet-commerciële instellingen in aanmerking komen voor de leningen onder welke voorwaarden.

Zodra de wijzingen duidelijk zijn, wordt deze opgenomen op de webpagina’s van de IGEAN energielening (www.igean.be).


Vlaamse overheid lanceert 'Ik BENOveer'-campagne 

Gewoon renoveren? Wie verstandig is 'BENOveert'. Met de B van 'beter'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties. En ook grondiger, goed gepland en met deskundig advies. Zo bewijs je niet alleen het milieu een grote dienst. Je geniet van een aanzienlijk lagere energiefactuur, van merkbaar meer wooncomfort en je zorgt voor een toekomstbestendig huis dat veel meer waard is.. Dat beseffen ook de 4 bekende Vlamingen die de hoofdrol spelen in de sensibiliserende 'Ik BENOveer'-campagne die het Vlaams Energieagentschap (VEA) lanceert. Hierin geven bekende Vlamingen Filip Deslee, Leonie Gysel, Jan Hautekiet en Ivo Mechels het goede BENOveer-voorbeeld. Elk met hun eigen BENOvatie-argumenten.

Vlaanderen BENOveert
Om de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van het 'Renovatiepact' te halen, is het de ambitie dat tegen 2050 elk huis of elk appartement in Vlaanderen even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Om die ambitie te realiseren, moeten we vandaag al anders gaan denken over onze woningen. Vooruitdenken vooral. Gewoon renoveren - dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht - gaat niet ver genoeg.

Daarom introduceert de Vlaamse Overheid het nieuwe werkwoord BENOveren en stelt de brochure 'BENOveren: wat, waarom en hoe' ter beschikking. BENOveren staat voor BEter reNOveren. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

BENOveren in plaats van 'gewoon te renoveren' betekent niets dan voordelen voor de kandidaat-renoveerder. Maar de emotionele motivatie om aan het BENOveren te slaan, is voor iedereen anders. Vijftigers hechten veelal het meest belang aan het esthetische karakter eri de waardevastheid van een woning, terwijl jongere mensen eerder BENOveren om energie te besparen of om hun wooncomfort te verhogen. Wie milieubewust is en aan de toekomstige generaties denkt, zal dan weer BENOveren om zijn C02-uitstoot te beperken.

Premies voor wie BENOveert
De netbeheerder (Eandis of Infrax) geeft aparte premies voor wie dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas plaatst. Ook de plaatsing van een zonneboiler of een warmtepomp krijgt extra ondersteuning.

Nieuw vanaf 2017 is de totaalrenovatiebonus. Wie minstens 3 maatregelen combineert, krijgt bovenop de individuele premies nog eens extra bonussen.

Voor een ingrijpende energetische renovatie met een E-peil van maximaal E90 krijg je vanaf nu ook gedurende 5 jaar een korting van minstens 50% op de onroerende voorheffing. Bij E60 (BENOvatiedoelstelling), krijg je 5 jaar lang zelfs een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing.

Meer info:

www.energiesparen.be/subsidies
www.energiesparen.be/ikBENOveer 
www.facebook.com/ikBENOveer
www.twitter.com/ikBENOveer