hoofding schelle

Ruimtelijke ordening 

Op deze dienst worden alle gegevens bijgehouden over o.a. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelings-vergunningen, het kadaster, de gewestplannen en het structuurplan.
Je kan er terecht voor inlichtingen over :

  • het gewestplan, het kadaster en het kadastraal inkomen
  • verkavelingen, stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige voorschriften, de bestaande rooilijnen en het structuurplan
  • premies en andere toelagen i.v.m. nieuwbouw en renovatie
  • stedenbouwkundige attesten
  • gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)
Algemeen nummer:  03 871 98 46
Ann Van Gorp: 03 870 36 02
Greta Wils: 03 871 98 47
Annelies Anthonissen: 03 871 98 47
Thomas Verreth: 03 871 98 38
Johan Haaren: 03 871 98 23
Fax: 03 870 36 06
E-mail: ruimtelijke.ordening@schelle.be