hoofding schelle

Hier kan je alle informatie terugvinden rond de lopende openbare onderzoeken in de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, leefmilieu e.a.

Klik in de kolom hiernaast op het dossier dat je wil bekijken.