hoofding schelle

Energie- en renovatiepremies 

Een Belg heeft een baksteen in zijn maag. Vele mensen bouwen en verbouwen. Verschillende instanties (de Federale overheid, de Vlaamse overheid, Eandis en het gemeentebestuur) voorzien premies om deze werken aan te moedigen, zeker als deze bijdragen tot een verlaging in energiegebruik. Omdat er zoveel verschillende premies zijn, is het soms moeilijk om te weten voor welke premies je nu juist in aanmerking komt. Er zijn immers verschillende voorwaarden aan deze premies verbonden.  De duurzaamheidsambtenaar kan je een overzicht geven van welke premies je in jouw specifiek geval kan genieten.

Voorwaarden
Om een advies op maat te krijgen is het voor de duurzaamheidsambtenaar gemakkelijk als je je facturen of offertes en je belastingsbrief van inkomsten van 3 jaar geleden meebrengt.

Eenvoudig geld en energie besparen?  

Bespaar op uw energiefactuur en leen goedkoop voor energiebesparende investeringen aan je woning.

Energie verbruiken neemt vandaag een grote hap uit het gezinsbudget. Je kan echter flink wat besparen door je woning te isoleren, je oude cv-ketel door een hoogrendementsketel te vervangen, superisolerend glas te gebruiken, een zonneboiler te plaatsen, … . Het zijn allemaal maatregelen die er voor zorgen dat er heel wat minder energie verbruikt wordt en de factuur daalt.

Deze investeringen kosten echter ook geld. Wie niet onmiddellijk over het nodige budget beschikt, kan nu goedkoop lenen om energiebesparende investeringen uit te voeren.

De IGEAN energielening is een voordelig energiekrediet tot 10.000 euro met een vaste rentevoet van slechts 2%. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je renteloos lenen. Aan de IGEAN energielening zijn geen dossierkosten verbonden.

De IGEAN energielening is een samenwerking van 27 gemeentebesturen en OCMW’s, het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en IGEAN dienstverlening. Ook onze gemeente neemt deel aan dit project. Meer informatie zoals de voorwaarden, de aanvaardbare werken, de procedure en de aanvraagformulieren vind je op www.igean.be of bij de huisvestingsambtenaar.

TIP: Combineer de IGEAN energielening met een premie van het Vlaamse Gewest of de netbeheerders.

Algemeen nummer: 03 871 98 52
Wim Verlinden: 03 871 98 25
Fax: 03 870 36 06
E-mail: milieu@schelle.be