hoofding schelle

Milieudienst 

Deze dienst behartigt alles wat te maken heeft met ons leefmilieu.
Je kan er terecht voor :

  • informatie over voorkoming en selectieve inzameling van afval
  • informatie i.v.m. milieuvergunningen voor hinderlijke inrichtingen in het kader van het Vlarem
  • het indienen van vergunningsaanvragen voor hinderlijke inrichtingen klasse 2 en meldingsplichtige inrichtingen klasse 3
  • duurzame ontwikkelingen (verminderen van het gebruik van
  • onkruidbestrijdingsmiddelen, duur(spaar)zaam gebruik van water, energiezuinig wonen …)
  • subsidies: rationeel energieverbruik ( dubbele beglazing, zonnepanelen..., infiltratie en opvang hemelwater, aanplant en onderhoud van knotbomen, aanleg van groendaken, herbruikbare luiers, aanleg van een individuele waterzuivering en ecobonnen voor composteersystemen.

Voor klachten en meldingen in verband met hinder en milieu kan u tijdens de werkuren terecht op de milieudienst (03 871 98 52).

Algemeen meldpunt na de werkuren, 's nachts of tijdens het weekend: 03 443 09 00 (interventie politie).
U kan uw klachten ook laten registreren met een meldingsformulier via het e-loket op deze website.
Algemeen nummer: 03 871 98 52
Wim Verlinden: 03 871 98 25
Kim Caremans: 03 871 98 54
Fax: 03 870 36 06
E-mail:    milieu@schelle.be