hoofding schelle

Mondiale raad 

De Mondiale raad is een door de gemeente opgerichte en erkende adviesraad. De doelstelling van deze adviesraad is de Schellenaren bewust te maken van de groeiende kloof tussen rijk en arm in de wereld. Een tweede doelstelling bestaat erin om ook daadwerkeleijk deze kloof mee te helpen verkleinen en om een grotere rechtvaardigheid tot stand te brengen. Een derde doelstelling bestaat erin aandacht te besteden aan een zo duurzaaam mogelijk beleid. Een duurzaam beleid heeft een generatie- en grensoverschrijdende dimensie. De Mondiale raad bevordert de duurzaamheidsgedachte.

Samenstelling van het huidig bestuur 

 

Naam: Vera Goris Naam: /
E-mail: veragoris@skynet.be E-mail: /
Telefoonnummer: 0476 35 94 65 Telefoonnummer: /
Schepen van Noord Zuid samenwerking Secretaris
Naam: Miel Van de Weyer  
E-mail: miel.vandeweyer@gmail.com  
Voorzitter