hoofding schelle

Sint Lutgardisschool 

Zoekt u een school met een HART voor uw kind?
Waar met hart en ziel geleefd, gespeeld en gewerkt wordt, en waar uw kind zich kan thuisvoelen?
Dan is de Sint-Lutgardischool dé perfecte keuze!

Vanuit onze eigen opvoedingsvisie werken we samen aan een toffe en leerstimulerende schoolsfeer, die uitmondt in zowel schoolpastorale,ontspannende als leeractiviteiten.

Verbonden met onze christelijke identiteit bieden wij de kinderen een aanzet tot het verwerven van waarden zoals solidariteit, verwondering, vergeving enz...

Omdat onze kinderen nu eenmaal uit meer bestaan dan enkel grijze hersencellen in een op maat gesneden verpakking, proberen we ook erg veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van
het TOTALE KIND.
Dit doen we door het aanbieden van o.a.:
- Motorische activiteiten: turnlessen, een enorm aanbod aan sportactiviteiten binnen en buiten de school
- Emotionele vorming, met specifieke aandacht naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en de leerkrachten
- Sociale vorming, via solidariteitsacties, projecten (in de klas, klasoverschrijdend, graadoverschrijdend, en soms zelfs schooloverschrijdend)
- Zintuiglijke vorming, door extra-murosactiviteiten, leeruitstappen, sneeuwklassen, schoolreizen, ...
- Multimediale vorming, met aandacht voor de informatie- en communicatietechnologie
- Creatieve vorming, zowel beeldend als muzisch, met culturele uitstappen, museumbezoeken, ....

Omdat elk kind, en dus ook uw kind, recht heeft op de beste zorgen, bieden wij, specifiek op maat van elk kind, die leermiddelen aan die aansluiten bij de ervaringswereld van uw kind.
Dit kan door differentiatie in de klas, remediëring, individualiserende werkvormen etc.
Regelmatig vinden teamgesprekken plaats met de klasleerkracht, taakleerkracht, directie, ouders en externe begeleiders (CLB, logopediste, GON begeleiders, ...)

Maar we willen er niet alleen zijn voor uw kind.
Wij willen onze zorgen delen met u in een open, transparante vorm van communicatie, met een zo groot mogelijke openheid,met ons hart naar elkaar toegekeerd.

En daar waar onze zorgen niet toereikend zijn, worden wij bijgestaan door een fantastisch team, dat ons bijstaat dag na dag, met een professionele en permanente vorming.

Want wij willen er zijn, voor u, maar vooral ook voor uw kind.

Van HARTe welkom!
Het schoolteam

Peperstraat 17:  03 887 42 06
Heidestraat : 03 887 99 04
Fax: 03 877 34 10
Website: www.sint-lutgardis.be
Openingsuren: van 8.00 tot 16.00 uur