hoofding schelle

GBS 'De klim' 

Gemeentelijke Basisschool ‘De Klim’
Provinciale Steenweg 100
2627 Schelle
T 03 887 61 26
F 03 877 72 08
E-mail:   basisschool.schelle@busmail.net
Website:  http://www.deklim.be/

Vanaf 8.00 uur kunnen de kinderen in de school terecht.

Er is nabewaking voorzien tot 16.00 uur en begeleide studie voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde leerjaren van 15.30 uur tot 16.00 uur.

De gemeentelijke basisschool eerbiedigt alle filosofische, levensbeschouwelijke en godsdienstige opvattingen zodat ieder met zijn eigen overtuiging in harmonie kan samen leven/leren.

Er wordt extra zorg besteed aan begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelings-moeilijkheden met respect voor eigen leertempo en ontwikkelingsmogelijkheden.

Met het inrichten van allerlei schoolsportactiviteiten willen we de kinderen aanzetten tot een permanente sportbeoefening en tot een gezonde en dynamische levenshouding.
Het sportaanbod in de school werd door de schoolsportfederatie erkend met het niveau “GOUD”.

Verder brengt de school de kinderen in contact met verschillende vormen van cultuur zoals toneel, film, dans, muziek, museumbezoeken, …

Een greep uit de activiteiten die de school organiseert : schoolfeest, grootouderfeest, leeruitstappen, schoolreizen, zee- en sneeuwklassen, bos- en boerderijklassen, cultuurtweedaagse, informatieavonden, ouderdagen,…

De informatica heeft zijn intrede gedaan in het dagelijks schoolgebeuren. De computerklas is uitgegroeid tot een volwaardig didactisch verantwoord computercentrum, waar onze kinderen ingewijd worden in de moderne technologische wereld.

Om dit alles te kunnen realiseren werkt de school nauw samen met de inrichtende macht, de oudervereniging, vrijwillige medewerk(st)ers, het centrum voor leerlingenbegeleiding en organisaties en instellingen die zich voor de opvoeding van de jeugd inzetten.

Kortom, in de gemeentelijke basisschool voelen de kinderen zich goed binnen een uitstekende infrastructuur en met een hecht samenwerkend en gemotiveerd leerkrachtenteam.