hoofding schelle

Sociale dienst 

Sociaal assistenten :
Liesbeth Fret: 03 871 98 74
Annemie Adriaensen: 03 871 98 75
Ingrid De Groof:: 03 871 98 76
 
 

 

Het O.C.M.W. heeft maatschappelijk assistenten in dienst. Eén van hen zal u te woord staan voor een persoonlijk gesprek. Velen denken dat het O.C.M.W. er enkel is voor financiële hulp. Dat is niet juist. Bij de sociale dienst kan u met verschillende problemen terecht :

- problemen i.v.m. kindergeld, ziekenkas, …
- informatie over sociaal telefoon tarief, plaatsing in rusthuis, …
- relatieproblemen tussen partners, …
- verslavingen (drank, drugs, …)
- budgetbeheer, schuldbemiddeling
- ongewenste zwangerschap
- moeilijkheden tussen ouders en kinderen

Zo’n gesprek is gratis. Het verplicht u tot niets. Alles blijft binnenskamers: onze mensen zijn gebonden door beroepsgeheim. Samen met u zoekt de maatschappelijk assistente naar een oplossing voor uw probleem. Misschien moet u doorverwezen worden, maar het is ook mogelijk dat de O.C.M.W.-diensten zelf voor een oplossing kunnen zorgen. In geval van een financieel probleem zal de maatschappelijk assistente uw aanvraag voorleggen aan de Raad van het O.C.M.W.. Ook de Raad heeft volstrekte zwijgplicht.

Peperstraat 38, Schelle
Tel: 03 887 68 36 - Fax: 03 887 84 56
Ingrid De Groof: 03 871 98 76
Annemie Adriaensen: 03 871 98 75
Liesbeth Fret: 03 871 98 74
Ellen Kuylen: 03 871 98 73
Gino De Wolf: 03 871 98 78
E-mail:  secretariaat@ocmwschelle.be