hoofding schelle

Minder Mobielen Centrale 

Het OCMW van Schelle is in samenwerking met de OCMW’s van Boom, Hemiksem, Niel en Rumst gestart met een Minder Mobielen Centrale. De Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking en een beperkt inkomen vervoerd kunnen worden. Meestal gaat het om bejaarden, gehandicapten, zieken en mensen in een sociale noodsituatie. Ze worden door vrijwillige chauffeurs naar de gevraagde bestemming gebracht. Enkel leden kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.

Doelgroep
De voorwaarden om lid te kunnen worden, zijn dat de aanvrager geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, geen beroep kan doen op familie of kennissen. Het gebruik van de Minder Mobielen Centrale is voorbehouden voor mensen met een maandelijks maximaal netto inkomen van 2x het leefloon (index 1.09.2017)

 • samenwonenden: max. € 2.380,54/maand
 • alleenstaanden: max.  € 1.785,40/maand

Wat betaalt de gebruiker?
De gebruiker betaalt € 10 lidgeld per jaar. Voor samenwonenden die allebei lid wensen te worden, bedraagt het lidgeld € 15. Een jaar loopt steeds van 1 januari tot 31 december. Als de aanvrager na 1 juli lid wenst te worden dan betaalt hij € 5 lidgeld of € 7,5 voor samenwonenden.

Voor elke rit betaalt de gebruiker aan de chauffeur een vergoeding van € 0,34 per gereden kilometer en met een minimumbedrag van € 3.40 (10 kilometer) per gereden rit.
De gebruiker betaalt de verplaatsing vanaf de woning van de chauffeur tot bij de gebruiker thuis, de hele verplaatsing terug tot bij de chauffeur.

Een gereserveerde rit kan kosteloos geannuleerd worden tijdens uren van de dispatching en dit tot 1 werkdag voor de rit. Bij annulatie op de dag wordt er € 3 administratiekost aangerekend. Indien u ter plaatste of niet annuleert dan betaalt u de hele verplaatsing van de chauffeur. De centrale stuurt maandelijks een factuur met een duidelijk overzicht van de kosten.

Hoe reserveren?
Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via telefoon 03 880 81 25 of via mail mmc.rupelstreek@vlotter.be
De dispatching is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur.
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen (liefst één week) en maximum 1 maand vooraf.
 

Rolkar Rivierenland, erkende dienst openbaar aangepast vervoer 

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Zij vervoert bij prioriteit rolstoelgebruikers, maar ook mensen die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrale.
Rolkar Rivierenland rijdt 7 dagen op 7 van 6.30 tot 24 uur en garandeert gebiedsdekkend vervoer voor inwoners uit het vervoersgebied Mechelen.

Vervoersgebied Mechelen bestaat uit 3 regio’s:

 • Regio Boom: Boom, Niel, Hemiksem, Schelle, Rumst, Aartselaar, Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek.
 • Regio Mechelen: Mechelen, Putte, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden.
 • Regio Lier: Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen
   

Welke ritten aanvragen? 
Rolkar Rivierenland kan worden ingezet voor hobby, vrijetijdsbesteding alsook een doktersbezoek in een private praktijk of ziekenhuis.
De vervoersdienst organiseert ook particulier vervoer van en naar een ziekenhuis in functie van een onderzoek en/of opname. De gebruiker wordt gevraagd om een vertrekuur en ophaaluur door te geven en zorgt zelf voor de nodige begeleiding in het ziekenhuis.

Ook voor regelmatig vervoer zoals bij woon-, werk- en schoolverkeer en aanvragen van en naar een dagcentra, revalidatiecentra kan u bij Rolkar Rivierenland terecht. De gebruiker wordt gevraagd om wekelijks contact op te nemen om het vervoer van de komende week te reserveren.

Welke ritten zijn niet mogelijk:

 • ziekenvervoer (dialyse, behandeling kanker, …);
 • collectief instellingen-, leerlingen- en werknemersvervoer;
 • vervoer dat wordt georganiseerd door de ziekenfondsen;
 • vervoer dat terugbetaald wordt door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

De gebruiker wordt begeleid bij het verlaten van zijn woning tot in het gebouw van bestemming. De chauffeur zorgt voor ondersteuning bij het in- en uitstappen van de gebruiker uit de rolkar.

Wat betaalt de gebruiker?
Voor iedere ritaanvraag en per gebruiker wordt € 2.00 instapgeld gevraagd.
De tarieven voor de gereden km worden aangepast aan de gebruiker:
- voor een rolstoelgebruiker wordt er € 0.65 per gereden km aangerekend
- voor een niet-rolstoelgebruiker wordt er € 0.90 per gereden km aangerekend.
Bij een lange rit (+50 km) wordt de helft van de gereden kilometers extra bij gerekend.

De gebruiker heeft voor het hele traject recht om zich gratis te laten begeleiden door een mobiele begeleider, alsook door een assistentiehond/blindgeleide. Voor een 2de en volgende begeleider worden de gereden km aangerekend.

Hoe reserveren?
Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via telefoon 03 843 39 12, fax 03 880 81 29 of mail rolkar.rivierenland@vlotter.be.
De dispatching is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen en maximum 1 maand vooraf.


Er wordt een administratieve kostprijs aangerekend voor het annuleren van een rit:
- voor ritten aangevraagd tot één dag op voorhand: € 3 per rit
- voor ritten op de dag zelf: € 5 per rit
- voor ritten ter plaatse: € 10 per rit

Peperstraat 38, Schelle
Tel: 03 887 68 36 - Fax: 03 887 84 56
Ingrid De Groof: 03 871 98 76
Annemie Adriaensen: 03 871 98 75
Liesbeth Fret: 03 871 98 74
Ellen Kuylen: 03 871 98 73
Gino De Wolf: 03 871 98 78
E-mail:  secretariaat@ocmwschelle.be