hoofding schelle

Minder Mobielen Centrale 

Het OCMW van Schelle is in samenwerking met de OCMW.’s van Boom, Hemiksem, Niel en Rumst gestart met een Minder Mobielen Centrale. Hierdoor kunnen mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen beroep doen op een dienst die tracht te zorgen voor gepast vervoer.  De Minder Mobielen Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs, die hun vrije tijd zinvol willen besteden. Het gebruik van de Minder Mobielen Centrale is voorbehouden voor mensen met een maximaal netto-inkomen van € 1.602,68 per maand voor een alleenstaande en € 2.136,88 per maand voor een gezin. De gebruiker betaalt € 10 lidgeld per jaar en aan de chauffeur een vergoeding van € 0,30  per gereden kilometer.

Het OCMW Schelle is ook aangesloten bij Rolkar rivierenland waarbij professioneel vervoer wordt voorzien voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Rolkar Rivierenland, een dienst aangepast vervoer 

Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit.
Zij vervoert bij prioriteit rolstoelgebruikers, maar ook mensen die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrale. Rolkar Rivierenland rijdt 7 dagen op 7 van 6.30u tot 24.00u en garandeert gebiedsdekkend vervoer voor inwoners uit het vervoersgebied Mechelen.

Vervoersgebied Mechelen bestaat uit 3 regio’s:

  • Regio Boom: Boom, Niel, Hemiksem, Schelle, Rumst, Aartselaar, Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek.
  • Regio Mechelen: Mechelen, Putte, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden.
  • Regio Lier: Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen.

Welke ritten aanvragen?
Rolkar Rivierenland kan worden ingezet voor hobby, vrijetijdsbesteding alsook een doktersbezoek in een private praktijk of ziekenhuis.

De vervoersdienst organiseert ook particulier vervoer van en naar een ziekenhuis in functie van een onderzoek en/of opname. De gebruiker wordt gevraagd om een vertrekuur en ophaaluur door te geven en zorgt zelf voor de nodige begeleiding in het ziekenhuis.

Ook voor regelmatig vervoer zoals bij woon-, werk- en schoolverkeer en aanvragen van en naar een dagcentra, revalidatiecentra kan u bij Rolkar Rivierenland terecht. De gebruiker wordt gevraagd om wekelijks contact op te nemen om het vervoer van de komende week te reserveren. 

Welke ritten zijn niet mogelijk:

  • ziekenvervoer (dialyse, behandeling kanker,…);
  • collectief instellingen-, leerlingen- en werknemersvervoer;
  • vervoer dat wordt georganiseerd door de ziekenfondsen;
  • vervoer dat terugbetaald wordt door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 

De gebruiker wordt begeleid bij het verlaten van zijn woning tot in het gebouw van bestemming. De chauffeur zorgt voor ondersteuning bij het in- en uitstappen van de gebruiker uit de rolkar.

Hoe reserveren?
Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via telefoon 03 843 39 12, fax 03 880 81 29 of mail
rolkar-rivierenland@swimsir.be. Het reserveren van een rit gebeurt minimaal 2 werkdagen en maximum 1 maand vooraf.
De dispatching is alle dagen bereikbaar:

  • Maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

Een gereserveerde rit kan kosteloos geannuleerd worden tijdens de kantooruren of via het antwoordapparaat en dit tot 1 dag voor de rit. Bij laattijdige annulatie worden er kosten aangerekend.

Wat betaalt de gebruiker?
Voor iedere ritaanvraag en per gebruiker wordt € 2.00 instapgeld gevraagd. De tarieven voor de gereden km worden aangepast aan de gebruiker:

  • Voor een rolstoelgebruiker wordt er € 0.65 per gereden km aangerekend.
  • Voor een niet-rolstoelgebruiker wordt er € 0.90 per gereden km aangerekend.

De gebruiker heeft voor het hele traject recht om zich gratis te laten begeleiden door een mobiele begeleider, alsook door een assistentiehond/blindgeleide. Voor een 2de en volgende begeleider worden de gereden km aangerekend.
 
Rolkar Rivierenland
Tunnelweg 1, bus 2
2845 Niel
Tel.: 03 843 39 12 
Fax: 03 880 81 29
E-mail: rolkar-rivierenland@swimsir.be

 

   

Peperstraat 38, Schelle
Tel: 03 887 68 36 - Fax: 03 887 84 56
Ingrid De Groof: 03 871 98 76
Annemie Adriaensen: 03 871 98 75
Liesbeth Fret: 03 871 98 74
Ellen Kuylen: 03 871 98 73
Gino De Wolf: 03 871 98 78
E-mail:  secretariaat@ocmwschelle.be