hoofding schelle

OCMW Raad 

Elk OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, bestaande uit negen tot vijftien leden naargelang de grootte van de gemeente of stad. Deze worden bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad.  Door het systeem van meervoudig stemrecht zetelen eerder enkel de grotere fracties, zowel uit de meerderheid als uit de oppositie, van de gemeenteraad in de OCMW-raad en hierbij vrijwel in dezelfde verhouding.

Om lid te kunnen zijn van de OCMW-raad moet de kandidaat Belg zijn, minstens 18 jaar zijn en zijn hoofdverblijf in de gemeente hebben. OCMW-raadsleden mogen geen ambt of functie bekleden dat onverenigbaar is met hun mandaat.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is een collegiaal orgaan en neemt beslissingen in vergadering. De Raad vergadert een keer per maand. De voorzitter kan de Raad samenroepen wanneer hij dit nodig acht. De vergaderingen van de Raad zijn openbaar, tenzij het over personen gaat of de openbare orde de besloten zitting vereist.

Raadsvergaderingen OCMW 

De vergaderingen van het OCMW die gedeeltelijk openbaar zijn, vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis telkens om 19.30 uur op volgende data:

 • dinsdag 27 februari 2018
 • dinsdag 27 maart 2018
 • dinsdag 24 april 2018
 • dinsdag 29 mei 2018
 • dinsdag 26 juni 2018
 • dinsdag 24 juli 2018
 • dinsdag 28 augustus 2018
 • dinsdag 25 september 2018
 • dinsdag 30 oktober 2018
 • dinsdag 27 november 2018
 • dinsdag 18 december 2018