hoofding schelle

OCMW 

Missie en visie
Het OCMW Schelle heeft als opdracht een dienstverlening te verzekeren om elke inwoner in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW Schelle garandeert  - met eerbiediging van de bestaande regelgeving - sociale rechten voor iedere inwoner.

Deze rechten vormen – via een beleid van kansen en verantwoordelijkheden  op maat van de klant – een opstap naar een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven, die zowel voor het individu als voor de samenleving noodzakelijk en zinvol is.

Tot de kernopdrachten van het OCMW behoren :

  1. sociale dienstverlening : informatie verstrekken, financiële hulpverlening, recht op tewerkstelling, woon- en energiebegeleiding, sociale, culturele en sportieve participatie, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, psycho-sociale hulpverlening.
     
  2. woonzorg voor senioren : thuiszorg (poetsdienst, gezinszorg en aanvullende thuiszorg, maaltijden aan huis), huisvesting voor senioren aangepast aan hun zorgbehoefte (woningen voor senioren, assistentiewoningen). 

  

 

Peperstraat 38, Schelle
Tel: 03 887 68 36 - Fax: 03 887 84 56
Ingrid De Groof: 03 871 98 76
Annemie Adriaensen: 03 871 98 75
Liesbeth Fret: 03 871 98 74
Ellen Kuylen: 03 871 98 73
Gino De Wolf: 03 871 98 78
E-mail:  secretariaat@ocmwschelle.be