hoofding schelle

Buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Schellebel 

De buitenschoolse kinderopvang 'De Schellebel' biedt opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente Schelle wonen of schoollopen.
De Schellebel biedt opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 8 uur en van 16 tot 18.30 uur. Op woensdag van 7 tot 8 uur en van 12.05 tot 18.30 uur.
Tot slot is 'De Schellebel' open op schoolvrije dagen en vakantiedagen van 7 tot 18.30 uur.
De Buitenschoolse Kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.
Inschrijven voor de opvangmomenten dient steeds online te gebeuren.

Ouders die wensen gebruik te maken van de Schellebel dienen zich te registreren via deze link.
Hierna nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak geven wij u alle informatie over de opvang en krijgt u een rondleiding. Na deze afspraak krijgt u uw inloggegevens doorgestuurd.

De tarieven hangen steeds uit aan het prikbord op de kinderopvang en staan eveneens vermeld in het huishoudelijk reglement. Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om de tarieven aan te passen.

Suggesties, opmerkingen en klachten kunnen schriftelijk, mondeling of telefonisch ingediend worden. Indien u klachten of problemen heeft, wordt dit bij voorkeur eerst met de organisator of de verantwoordelijke via de klachtenbehandeling besproken. Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord. Inlichtingen en bemiddeling kunnen gevraagd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, Brussel, klachtendienst@kindengezin.be.
Deze dienst is telefonisch te bereiken op het nummer 02 533 14 14.


Kobo: kinderopvang Boom & omstreken 

Kobo, de vroegere dienst onthaalouders, biedt kinderopvang aan bij een onthaalmoeder of -vader in een familiale sfeer. Baby’s en peuters tot 3 jaar worden overdag opgevangen.  De dienst is werkzaam in Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle en Willebroek.

Zitdag gemeentehuis Schelle: elke eerste dinsdag van de maand van 18.30 tot 19.30u.

Adres:

Dienst Onthaalouders
Medisch Centrum Boom
Kerkstraat 54
2850 Boom
Tel: 03 880 50 91

E-mail: info@kinderopvangkobo.be
Website: www.kinderopvangkobo.be

... in
Openingsuren:
Ma - wo - do - vr: van 9.00 tot 12.00 uur
Di: van 13.00 tot 15.30 uur

by’s en peuters tot 3 jaar worden overdag opgevangen.  Baby’s en peuters tot 3 jaar woDiensDDienst

Adres: Provinciale Steenweg 207-209
Eva  Uyttendaele: 03 877 41 17
E-mail:  schellebel@schelle.be