hoofding schelle

Dienst Gezinszorg 

De dienst voor gezinszorg van het OCMW heeft op dit ogenblik tien verzorgenden in dienst.

Deze verzorgenden bieden hulp aan personen die niet (langer) kunnen instaan voor de uitvoering van een aantal huishoudelijke en/of verzorgende taken. Onder huishoudelijke taken begrijpen we beperkte onderhoudstaken, koken, boodschappen doen, bedden opmaken en verschonen, wassen en strijken en dergelijke. Verzorgende taken zijn taken zoals hulp bij het wassen en kleden, haar-, voet- en mondverzorging, hulp bij het nemen van medicatie, … . Door hun aanwezigheid kunnen de verzorgenden de eenzaamheid van heel wat inwoners van de gemeente doorbreken.

De dienst voor gezinszorg kan tijdelijk of permanent worden ingeschakeld om de huishoudelijke en verzorgende taken geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Alle hulpbehoevende inwoners van de gemeente Schelle kunnen beroep doen op de dienst voor gezinszorg. De dienst richt zich dus niet enkel tot bejaarden, hoewel zij wél de grootste groep binnen ons geheel van gebruikers vormen.

Het OCMW staat borg voor de deskundigheid en de begeleiding van de verzorgenden en voor het vlotte verloop van het administratieve luik van de hulp- en dienstverlening.