hoofding schelle

Zangvereniging Gloria Vocalis 

Contactpersoon: Marc Wachters, Stuyvenbergstraat 2B bus 1, 2627 Schelle
Tel: 03 887 39 78
Website: www.gloriavocalis.be
E-mail:  wachters.marc@telenet.be
Lokaal: refter van de Sint Lutgardisschool, ingang Rupelstraat

Werking:

Het zangkoor is een vereniging die werkzaam is op het vlak van de amateuristische kunstbeoefening.
Zowel religieuze als profane koorwerken staan op haar programma.

Samenstelling: vierstemmig gemengd zangkoor

Activiteiten:

  •  jaarlijks koorconcert
  • optredens bij religieuze en/of culturele vieringen
  • wekelijkse zangherhaling in de refter van de Sint Lutgardisschool op donderdag van 20.00 u tot 22.00 u