hoofding schelle

Ouderraad St. Lutgardisschool  

Contactpersoon: Pieter Mennes, Leopoldstraat 38, 2627 Schelle
GSM: 0468 22 03 90
E-mail: pieter_mennes@hotmail.com
Website:  www.sint-lutgardis.be
Vestigingsplaats: Sint Lutgardisschool, Peperstraat 17

 Werking:

  • verzorgen van de contacten tussen leerkrachten en directie enerzijds en ouders anderzijds
  • via de schoolraad: deelname aan o.a. pedagogische beslissingen, opstellen schoolreglement enz.
  • aanbieden van culturele en/of pedagogische bagage aan de ouders via info- avonden, concert, quiz, kindernamiddag...
  • schoolkrant en maandagenda
  • ondersteunen van schoolse activiteiten samen met andere ouders: begeleiden uitstappen, leesouders,...
  • mee waken over het goed voelen van de kinderen in de school, over het wel en wee
  • de school doen leven binnen de gemeente en gemeenschap