hoofding schelle

Contactpersoon: Mario Pillecyn, Provinciale Steenweg 100, 2627 Schelle
Tel: 0484 78 59 77
E-mail:  pillecyn.m@pg.com
Vestigingsplaats: Gemeentelijke Basisschool Schelle

 Werking:

  • verzorgen van de contacten tussen leerkrachten en directie enerzijds en ouders anderzijds
  • logistieke steun bieden aan de school