hoofding schelle

Natuurpunt Rupelstreek 

Contactpersoon: Erik De Keersmaecker, Peter Benoitplein 18, 2627 Schelle
Tel: 03 887 13 72
Vestigingsplaats: Laarhof, Laardijk, 2627 Schelle

 Natuureducatie

 • maandelijks organiseert de Wielewaal minimum 2 activiteiten: natuurwandelingen, busuitstappen, dia-of filmavonden
 • jaarlijks wordt minimum één cursus georganiseerd. Deze cursus bestaat
  telkens uit een aantal binnen-en buitenactiviteiten
 • de Wielewaal organiseert sinds 1999 een aantal activiteiten in het kader van
  de actie “Zomeren in de Rupelstreek”
 • in het kader van de MOPactie (Milieu-Ontmoetings-Programma) werden door de Wielewaal een aantal activiteiten georganiseerd o.a. in Schelle

Natuurstudie (projecten in samenwerking met het Instituut voor Natuurbehoud)

 • Project Wetlands International: Watervogeltellingen langs Rupel en Schelde
 • Project Bijzondere Broedvogels
 • Punt-Transet-Tellingen: Telling van broedvogels langs Rupel en Schelde
 • Project Broedvogelatlas (nieuw project): Telling van alle broedvogels in de
  Rupelstreek 

Natuurbehoud

 • Kerkuilproject Zuid-Antwerpse regio - Rupelstreek - Vaartland i.s.m. Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (inventarisatie, plaatsen nestkasten)
 • Project Steenuil Rupelstreek i.sm. Natuurvereniging de Wielewaal vzw
 • inventarisaties van huis-, boeren- en oeverzwaluwen in de Rupelstreek
  (i.s.m. Natuurvereniging de Wielewaal)
 • slechtvalkenproject (i.s.m. FIR): tegen de schouw van de Electrabelcentrale
  werd een nestkast geplaatst
 • Behaag Natuurlijk: verkoop van streekeigen haagplanten en knotwilgpoten
 • Knokken voor Knotten: acties voor de herwaardering van de knotboom in het
  landschap 

Natuurbeheer

 • Maaienhoek Schelle: verantwoordelijke Erik De Keersmaecker