hoofding schelle

KWB H. Familie  

Contactpersonen:

  • Dirk Belderbos, Breugelstraat 1, 2627 Schelle, 0478 37 07 24
  • Maurice Eeckeleers, Provinciale Steenweg 273, 2627 Schelle, 03 887 97 91

E-mail:  dirk.belderbos@telenet.be maurice.eeckeleers@emmmmmmmmmm
nnnmaurice.eeckeleers@telenet.be


Website:   users.skynet.be/frdierckx
Lokaal:PC De Mikman

Werking:
De KWB, de Kristelijke Werknemersbeweging, is een socio-culturele vereniging voor volwassen werknemers. Ze telt zo’n 90 000 aangesloten leden in meer dan 940 plaatselijke KWB-groepen. Centraal in de KWB staan nu precies die plaatselijke KWB-groepen. Zij zijn het die ter plaatse socio-culturele activiteiten organiseren voor de aangesloten leden. Deze activiteiten bestrijken vier verschillende terreinen: vorming, ontmoeting, dienstverlening (of service) en actie.

Weetjes: 
Eén van de doelstellingen van elke vereniging is mensen samen brengen. Ook de KWB wil zoveel mogelijk werknemers verenigen. Hiermee bieden we een antwoord op het stijgende individualisme en op de groeiende vraag naar echt sociaal contact.

De KWB bouwt ook mee aan een rechtvaardige samenleving, waarin werknemers echt meetellen. De KWB verdedigt de bekommernissen en belangen van de werknemers en neemt daarbij geen blad voor de mond. De KWB wil meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie, in de politiek. Zowel op nationaal en Vlaams vlak als in de gemeente. Samen opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, en degelijke sociale zekerheid. De KWB doet het.

Hun socio-cultureel werk brengt mensen niet zomaar bijeen. De leden krijgen bij de KWB de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. De KWB daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. De KWB vraagt hun mening en luistert aandachtig. Werknemers kunnen er dingen bijleren die niet direct met hun job te maken hebben.