hoofding schelle

K. Schelle Sport  

Contactpersoon: Karel Foqué, Peter Benoitplein 19, 2627 Schelle
Tel: 03 887 99 65
E-mail: karel.foque@skynet.be
Website:  www.schellesport.be
Lokaal: Kapelstraat 140, 2627 Schelle

Werking:
De voetbalvereniging Schelle Sport wil door middel van diverse activiteiten, zowel sportief, recreatief en sociaal gebied, aan volwassen en jongeren.

  • zoveel mogelijk een passende invulling bieden van hun vrije tijd
  • een maatschappelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de woongemeenschap Schelle en omgeving
  • een belangrijke aanvulling zijn bij gezins- en schoolleven
  • de ontwikkeling van geest en lichaam bevorderen talenten ontwikkelen

De club is een ledenorganisatie met aandacht voor al zijn leden, de inspanningen van de club zullen erop gericht zijn alle leden te betrekken bij haar activiteiten.
Elke speler moet voldoende spelgelegenheid krijgen, getalenteerde spelers zullen door de club bijzonder ondersteund worden en zullen kunnen doorgroeien.

De club maakt geen onderscheid in haar leden en ze zal geen enkele vorm van discriminatie toestaan.