hoofding schelle

Gezinsbond 

Contactpersoon: Johan Van Asch, Provinciale Steenweg 172, 2627 Schelle
Tel: 03 887 08 30
E-mail: johan.vanasch@skynet.be
Lokaal: ‘t Passeurke

Werking:

De Gezinsbond vzw is een vereniging die gezinnen uit Vlaanderen en Brussel groepeert.

De Bond wil, als Vlaanderens grootste gezinsbeweging:

  • de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
  • de belangen van alle gezinnen behartigen, met bijzondere aandacht voor de grote gezinnen
  • ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat

Volkomen onafhankelijk verdedigt de gezinsbeweging zonder onderscheid de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen.
Dit gebeurt via de dienstverlening aan de leden, via het sociaal-cultureel werk/verenigingsleven en via de gezinspolitieke actie.

ANDERE NUTTIGE GEGEVENS:

De Bond heeft aandacht voor de belangen van alle gezinnen, ongeacht gezinstoestand of gezinsfase.
Elk gezin heeft er dus baat bij tot de gezinsbeweging toe te treden.
Wie interesse heeft, kan contact opnemen met dhr. Van Asch Johan.
Kinderoppasdienst: Brits Gert, Rooseveltstraat 21,2845 Niel, 03 844 88 93
Filmcheques: Maes Elsy, Lode Mortelmansstraat 13, 2627 Schelle, 03 887 23 68
GSM-en treinkaarten: Verbruggen Ingrid, Tuinlei 45, 2627 Schelle, 03 877 34 42
Contactpunt: De Cock Rita, Provinciale Steenweg 125, 2627 Schelle, 03 887 79 75