hoofding schelle

Amnesty International 

Contactpersoon: Maria Van Hoofstat - 0474 296 090
Lokaal: Gemeentehuis, Fabiolalaan 55

Werking:
Amnesty International wil ertoe bijdragen dat op de hele wereld de rechten van de mens worden nageleefd. De basistekst van die rechten is de universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM), die door de Verenigde Naties in 1948 werd aangenomen.

Amnesty International richt zich in de eerste plaats tot staten om de basisrechten van elk individu te garanderen en te beschermen, maar net zoals in de UVRM is Amnesty van mening dat ieder mens er moet voor zorgen dat de rechten en de vrijheden die hijzelf geniet ook aan anderen toekomen.

Het aanschrijven van autoriteiten is nog steeds Amnesty's meest beproefde actiemiddel. Dat schrijven kent allerlei varianten: brieven per post, faxen, e-mails, sms-berichten, handtekeningen op (online) petitielijsten.

Daarnaast speelt Amnesty een belangrijke rol in de bewustwording van en het actie voeren voor de mensenrechten. Amnesty  heeft bijvoorbeeld grote campagnes tegen folteringen gevoerd.

Weetjes:
Samenkomst elke derde dinsdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus.
Telkens van 18.15 tot 19.50 uur in het gemeentehuis.