hoofding schelle

BE-Alert 

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie.

Tot nu toe ontving je meestal informatie over een noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je binnenkort ook rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail.

Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

BE-Alert verwittigt je, waar je ook bent

Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie, kan je gemeente, provincie of de Minister van Binnenlandse Zaken via BE-Alert een bericht uitsturen met de nodige aanbevelingen voor jouw veiligheid.

Dit bericht zal steeds verstuurd worden naar de inwoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de noodsituatie (bv. buurtbewoners van een straat, wijk, nucleaire noodplanningszone). Om zo’n bericht te ontvangen, moet je je vooraf inschrijven op BE-Alert. Zo weet de bevoegde overheid wie ze moeten verwittigen op welke locatie. Inschrijven kan via www.be-alert-ins.be.

Wil je een alarm ontvangen voor meerdere locaties? Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren: bv. tweede verblijfplaats, werkplaats. Zo blijf je steeds op de hoogte.

In welke noodsituatie kan ik een bericht ontvangen
BE-Alert kan gebruikt worden voor verschillende types noodsituaties, bv. een brand, overstroming of stroomonderbreking.  Afhankelijk van de aard van de noodsituatie en de impact op de bevolking, zal een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken beslissen om BE-Alert te activeren.

Wat voor boodschap zal ik ontvangen
De boodschap die je krijgt, zal je de nodige aanbevelingen geven of je informeren over de evolutie of het einde van de noodsituatie. Afhankelijk van de aard van de situatie, kan je volgende informatie krijgen: de aanbeveling om te schuilen (ga het dichtstbij gelegen gebouw binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de media), de aanbeveling om de betrokken zone te evacueren en bijbehorende informatie over een opvangcentrum, informatie over hoe de situatie zich evolueert.

Hoe reageer je correct
Geen enkele gemeente is vrijgesteld van risico’s. Om snel en gepast te kunnen reageren, is het belangrijk dat je je informeert over de verschillende dagelijkse of uitzonderlijke risico’s die zich kunnen voordoen.

Door te weten wat je moet doen, verlicht je ook het werk van de hulpdiensten: je zal minder snel in paniek raken of de foute reflex aannemen.

Via BE-Alert krijg je rechtstreeks aanbevelingen van de overheid. Hierdoor weet je meteen wat je moet doen. Het is belangrijk dat je deze instructies strikt volgt: schuil, evacueer of neem jodiumtabletten in (bij een nucleair ongeval), wanneer gevraagd.

Wil je meer weten over wat je kan doen voor, tijdens of na verschillende noodsituaties?
Surf naar http://www.risico-info.be.


Verspreid mee de app die levens redt 

Verspreidt mee de App die levens redt 

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM.

De voordelen van de app:

 • 3 hulpdiensten, 1 app: Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM.
 • Lokalisatie: De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.
 • Chatfunctie: Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. Als je niet doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale slechts uitzonderlijk de chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan verstaan. Dit kan bijvoorbeeld als er te veel achtergrondlawaai is of als de oproeper geen van de landstalen of Engels praat. Berichten in een andere taal worden automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. Berichten versturen duurt echter langer dan praten en de operator kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk instructies geven hoe iemand te reanimeren als dit nodig zou zijn bijvoorbeeld.
 • Extra informatie: De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het maar 112 seconden om de app op je smartphone te downloaden, te installeren en je te registreren. Hiervoor ga je naar de app store of play store op je smartphone, je geeft “app 112 BE” in als zoekopdracht en je downloadt de app. Na installatie van de app zet je deze best meteen op het onthaalscherm van je smartphone zodat je deze makkelijk kan terugvinden als je in nood bent. Daarna moet je je enkel nog registreren. Deze registratie bestaat uit slechts 2 schermen met een aantal korte vragen.

We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig zal hebben, maar registreer je toch maar opdat ook jij de noodcentrales via app kan contacteren als jij, je familie of je vrienden dringend hulp nodig hebben.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.


Reanimeren en defibrilleren met een AED - Schelle hartveilig 

Een plotselinge hartstilstand is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa. Het is dus enorm belangrijk dat omstaanders zo snel mogelijk in actie schieten en starten met de reanimatie. Een onmiddellijke start verdubbelt of verviervoudigt de overlevingskansen. Defibrillatie binnen de drie tot vijf minuten nadat de hartstilstand zich voordeed, kan de overlevingskans verhogen tot 50 à 70%. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt is dus zeker wenselijk. Daarom besloot het gemeentebestuur tot de plaatsing van 5 AED’s verspreid over de gemeente:

 • hoek Kattenberg - Provinciale Steenweg
 • naast de ingang van de GBS De Klim op de Provinciale Steenweg
 • naast de ingang van de Sint-Lutgardisschool in de Peperstraat
 • aan de taverne Scherpenstein nabij de speeltuin en de sporthal
 • aan PC De Mikman in de Tolhuisstraat

Kan jij reanimeren en een AED gebruiken?

Voor je begint te reanimeren , moet je altijd eerst aan je eigen veiligheid denken.

Bij elk slachtoffer dat niet meer reageert en niet meer normaal ademt:

 • Bel 112
 • Laat iemand de dichtstbijzijnde AED halen
 • Start met reanimatie

Voer 30 borstcompressies uit

 • Als je de telefoon op luidspreker zet, kan de operator van het hulpcentrum 112 je telefonische instructies geven.
 • Plaats de hiel van je ene hand in het midden van de borstkas. Dit komt overeen met de onderste helft van het borstbeen.
 • Plaats de hiel van je andere hand bovenop je eerste hand.
 • Haak de vingers van je beide handen in elkaar.
 • Hou je armen gestrekt.
 • Breng je schouders (je gewicht) loodrecht boven de borstkas van het slachtoffer.
 • Oefen geen druk uit op de onderbuik of op de onderkant van het borstbeen.
 • Duw met gestrekte armen het borstbeen ongeveer 1/3 van de borstkasdiepte in (bij een volwassene is dit 5 tot maximaal 6 cm).
 • Laat de borstkas volledig terugveren na elke borstcompressie zodat het hart zich terug kan vullen met bloed. Verlies daarbij niet het contact tussen je handen en het borstbeen. Verschuif je handen dus niet. Steun niet op de borstkas.
 • Geef op die manier 30 borstcompressies aan een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut.

Geef 2 beademingen

 • Kantel het hoofd van het slachtoffer achterover en til de kin omhoog.
 • Knijp het zachte deel van de neus dicht met de duim en wijsvinger van je hand die op het voorhoofd ligt.
 • Laat de mond spontaan wat openvallen, maar behoud met je andere hand de kinlift.
 • Neem normaal adem en plaats je mond volledig over de mond van het slachtoffer. Zorg dat er geen lucht ontsnapt.
 • Blaas gedurende één seconde rustig lucht in de mond (zoals bij een normale ademhaling). Doe dit door gelijkmatig uit te ademen terwijl je kijkt of de borstkas omhoog komt. Dit is een effectieve beademing.
 • Houd het hoofd van het slachtoffer gekanteld met je ene hand en behoud de kinlift met je andere hand. Neem je mond weg van het slachtoffer en kijk of de borstkas terug daalt wanneer de lucht ontsnapt.
 • Herhaal deze techniek nog één keer.
 • Onderbreek de borstcompressies niet meer dan 10 seconden voor de 2 beademingen.
 • Wil je echt geen mond-op-mondbeademing geven, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer erg bloedt of gebraakt heeft? Dan is het altijd beter om enkel borstcompressies te geven dan helemaal niets te doen.

Defibrilleer met de AED

 • Onderbreek de borstcompressies en de beademing niet voor het aanleggen van de AED, tenzij je helemaal alleen bent.
 • Open de AED of druk op de aan-uit knop.
 • Ontbloot de borstkas van het slachtoffer. Rits of knip kledij open en scheer eventueel borsthaar weg op de plaats waar de elektroden zullen komen.
 • Volg de gesproken aanwijzingen van de adviesstem en de eventuele visuele instructies op.
 • Kleef de twee elektroden op de ontblote borstkas. De plaats is op de verpakking aangegeven. Dit is onder het rechter sleutelbeen en de linker oksel.
 • Zorg dat niemand (ook jijzelf niet) het slachtoffer aanraakt terwijl de AED de analyse van het hartritme uitvoert of terwijl die een schok toedient. Zeg luidop dat iedereen afstand moet houden en maak een duidelijk handgebaar.
 • Ga verder met reanimatie na het toedienen van een schok
  • tot de hulpdiensten het van je overnemen
  • tot het slachtoffer tekenen van leven vertoont
  • tot je uitgeput bent wanneer er niet snel hulp aanwezig kan zijn.

Bekijk op YouTube de korte instructiefilmpjes van Rode Kruis-Vlaanderen:

 • Reanimeren is niet moeilijk
 • Defibrilleren is niet moeilijk

of schrijf je in bij een volgende eerstehulp opleiding.

 


CO gevaar 

Jaarlijks zijn er in België meer dan 1000 mensen slachtoffer van een CO-vergiftiging. Je kan CO niet waarnemen omdat het een kleurloos, geurloos en smaakloos gas is.

Wat is CO?
CO, of koolstofmonoxide, is een gevaarlijk en dodelijk gas. Omdat je het niet ziet, ruikt of proeft, noemen we het de stille moordenaar in huis. Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, hout, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof aanwezig is voor een goede verbranding, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd.

Hoe CO-vergiftiging voorkomen?
Laat je schoorsteen en verwarmingstoestellen regelmatig nakijken en reinigen.
Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten.
Zorg voor voldoende verluchting in de kamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat.
Gebruik nooit verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas. Ze zijn heel gevaarlijk want ze hebben geen schoorsteen of rookafvoerpijp. De toestellen verbruiken zuurstof uit de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht. Als je deze toestellen toch gebruikt, zorg dan voor een goede verluchting!
Kies als bijzetverwarming voor een elektrisch toestel. Deze toestellen produceren geen CO. Zet de toestellen uit wanneer je jouw woning verlaat of gaat slapen.
CO-detectoren kunnen zorgen voor een vals gevoel van veiligheid.

De website www.speelnietmetvuur.be loopt met jou doorheen je woning. Je komt er te weten welke risico’s er in jouw woning kunnen voorkomen en hoe je jouw gezin kan beschermen tegen CO.

Vermoed je een CO-probleem?
Bij dringende gevallen bel de hulpdiensten via 112. Bij niet dringende vragen neem je contact op met een erkend installateur.

Meer info?
Surf naar www.speelnietmetvuur.be of www.lne.be