hoofding schelle

Keuring van de riolering 

Om het milieu te sparen zorgen wij samen voor een goede afvoer, transport en zuivering van uw afvalwater. Natuurlijk is een goed werkend openbaar rioleringsstelsel hierbij van groot belang. Maar ook de kwaliteit van uw eigen private waterafvoer speelt een grote rol. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop uw afvoer is aangesloten op het openbaar net of een gracht en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert (gescheiden riolering).

Daarom is sinds kort een keuring van uw privéwaterafvoer (eigen riolering) verplicht bij nieuwbouw of renovatie van een bestaande woning.

Bij deze keuring wordt nagegaan of het regenwater en het vervuilde afvalwater apart afgevoerd worden tot aan de rooilijn. Daarnaast wordt gekeken of alle toestellen (bad, toilet, …) op deze afvoeren zijn aangesloten.

Wanneer dit het geval is, ontvangt u een keuringsattest. Pas dan kan en mag uw aansluiting gebeuren op de openbare riolering!

De organisatie van de keuringen privéwaterafvoer is in onze gemeente toevertrouwd aan Pidpa, tevens ons drinkwaterbedrijf. Als u bij hen een keuring aanvraagt en er dient ook een keuring van uw drinkwaterinstallatie nog te gebeuren, kan dat in één bezoek gecombineerd worden aan een voordeliger tarief.

We raden u aan om deze keuring zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Het is immers veel makkelijker als de waterafvoer van aan uw sanitaire toestellen tot aan de inspectieputjes nog (gedeeltelijk) zichtbaar is. Neem ook tijdens de werken voldoende foto’s. Zij kunnen een keuring vereenvoudigen.

Meer informatie
Verdere informatie rond de praktische voorwaarden en tarieven vindt u op  http://www.pidpa.be/. U kan ook altijd terecht tijdens kantooruren op het gratis nummer 0800-90 300 (optie 3) met uw vragen of om meteen een afspraak te maken. De brochure rond keuringen privéwaterafvoer ligt bovendien gratis te uwer beschikking op uw gemeentehuis.

Alain T'Syen
Diensthoofd Communicatie en Hidrodoe
Desguinlei 246
2018 Antwerpen
Tel 03/216.88.90
 http://www.pidpa.be/  
 http://www.hidrodoe.be/


 

 Algemeen telefoonnummer: 03 871 98 49
Gerda Andries: 03 871 98 20
Peter Gys: 03 871 98 51 - 0478 55 90 43
Kris Heirbaut: 03 871 98 22
Rita Van Dijck: 03 871 98 48
Fax: 03 870 36 06
E-mail:  openbare.werken@schelle.be