hoofding schelle

Contactgegevens Air Liquide 

Bij werkzaamheden:
AIR LIQUIDE BENELUX INDUSTRIES
PIPELINES DEPARTMENT
Noordersingel 19
B-2140 ANTWERPEN
Telefoon: 03/217.31.36 (werkdagen 8.00 – 16.30 uur)
E-mail: rc.al-sc@airliquide.com

Gelieve hen te contacteren bij:
- wegenis- en rioleringswerken
- aanleg kabels/leidingen
- bouw- en verbouwingswerken (woning, tuinhuis, schuur,…)
- snoeien, rooien of aanplanten van boom/bos, haag
- graven en onderhoud gracht/waterloop/afwateringssleuf,...
- omheiningswerken
- ophogen en afgraven van teelaarde
- grondroerende activiteiten
- alle twijfelgevallen

MELD ALLE WERKEN VIA WWW.KLIP.BE
NOODNUMMER 24/7: 02 431 74 65

 Algemeen telefoonnummer: 03 871 98 49
Gerda Andries: 03 871 98 20
Peter Gys: 03 871 98 51 - 0478 55 90 43
Kris Heirbaut: 03 871 98 22
Rita Van Dijck: 03 871 98 48
Fax: 03 870 36 06
E-mail:  openbare.werken@schelle.be