hoofding schelle

Fietsen op de openbare weg 

Het gemeentebestuur tracht in elke straat, alle gebruikers een plaats te geven.

Waar mogelijk worden binnen onze gemeente volwaardige fietspaden aangelegd. Het reeds gerealiseerde gedeelte van de Tuinlei is hier een prachtig voorbeeld van. Het overige deel van de Tuinlei en de Steenwinkelstraat krijgt ook stilaan vorm. Tegen het einde van dit jaar zullen er meer dan 4 km volwaardige fietspaden gerealiseerd zijn.

Helaas is het niet in elke straat mogelijk om een volwaardig fietspad te realiseren en dient er steeds een afweging gemaakt te worden tussen de fietsers, voetgangers en automobilisten.

Bij straten die een te smal profiel hebben kiezen we resoluut voor zone 30 en gemengd verkeer. Om de fietser toch in de aandacht te brengen krijgen we in deze straten een fietssuggestiestrook.

Maar wat is een fietssuggestiestrook?

Zoals de naam laat vermoeden, is dit een suggestieve aanduiding op de rijweg, die de beste plaats aangeeft voor de fietser.
In regel wordt dit steeds in een kleur uitgevoerd. Schelle heeft een geeloranje kleur, rood is voorbehouden voor een volwaardig fietspad. Momenteel vind je deze in de Heidestraat, Witte Gevelstraat, Steenwinkelstraat …

Let op, een fietssuggestiestrook is geen fietspad en geeft dus geen alleenrecht voor de fietser. Het is en blijft een onderdeel van de rijweg en de auto’s mogen dus ook op deze strook rijden.

Indien er onvoldoende plaats is om elkaar voorbij te steken dan dient de auto achter de fietser te blijven (of omgekeerd).

 


Geen elektriciteit meer? 

Het overkomt ons allemaal wel eens: plots valt thuis de elektriciteit uit. Een probleem dat we zo snel mogelijk willen oplossen. Onlangs lanceerde Eandis een nieuwe online toepassing die daarbij vlot hulp biedt: ‘Geen stroom!’

Hoe krijgt u weer stroom in huis?

De toepassing www.eandis.be/geenstroom (ook voor tablet en smartphone) vertelt u hoe u in enkele stappen de stroom weer inschakelt. Als dat niet lukt, komt u te weten waar het probleem ligt: bij uw eigen installatie, of bij het distributienet van Eandis. In het eerste geval verwijst de toepassing u door naar uw elektricien. Ligt het probleem bij het distributienet, dan kan u Eandis contacteren voor een oplossing.

Deze gebruiksvriendelijke toepassing biedt duidelijke voordelen:

U hoeft de klantendienst van Eandis niet meteen op te bellen bij problemen. U kan online terecht voor een gratis oplossing. 
De tool helpt onterechte oproepen aan het adres van Eandis te vermijden, door te verwijzen naar de elektricien. Eandis kan klanten namelijk alleen helpen bij problemen met het distributienet, en niet met de elektriciteitsinstallatie thuis. Zo hoeft u geen verplaatsingskosten te betalen voor een zinloze interventie van een Eandis-technieker (die kost kan tot ongeveer 150 euro bedragen).Vervoerspijpleidingen 

Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig
In Schelle liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kan u terecht op de Fetrapi-website  www.fetrapi.be.

Preventie voorop
Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen.

Werken in het vooruitzicht? Meld uw plannen
U moet altijd uw plannen melden aan de netbeheerders als u werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en eenvoudig via de websites van  KLIM of   KLIP. Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoeft u geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.

Wat als u iets vreemds opmerkt?
Merkt u in de buurt van een leiding iets abnormaals (bvb. een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet) dan raden we dit aan:

  1. Rook niet en gebruik geen GSM in de onmiddellijke omgeving
  2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas)
  3. Bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies
  4. Verifieer via radio, tv en/of teletekst of er instructies worden doorgegeven door de lokale overheden
 Algemeen telefoonnummer: 03 871 98 49
Gerda Andries: 03 871 98 20
Peter Gys: 03 871 98 51 - 0478 55 90 43
Kris Heirbaut: 03 871 98 22
Rita Van Dijck: 03 871 98 48
Fax: 03 870 36 06
E-mail:  openbare.werken@schelle.be