Openbare werken 

Deze dienst plant en coördineert alle gemeentelijke openbare werken.
Zij zorgen voor de aanbesteding van materialen, wegenwerken, voertuigen, machines enz.
Zij voeren ook het toezicht op de werken in aanbesteding uit.
U kan er terecht voor het melden van defecten of problemen i.v.m. wegen, voetpaden, rioleringen en openbare verlichting.