hoofding schelle

Secretariaat / Personeelsdienst 

Het secretariaat verleent de nodige administratieve ondersteuning aan de algemeen directeur bij de voorbereiding en afhandeling van de dossiers van de gemeenteraad en het schepencollege. Verder verzorgt  het secretariaat de algemene briefwisseling.

De personeelsdienst beheert de personeelsdossiers en volgt deze van A tot Z op. Ook de loonadministratie, (aan)vragen rond pensioen, loopbaanonderbreking, premies, ... worden hier afgehandeld.

Verder verstrekt de personeelsdienst informatie betreffende vacante betrekkingen binnen het gemeentebestuur en staat ze mee in voor de selectie, aanwerving en onthaal van nieuwe medewerkers.

 Algemeen nummer: 03 871 98 31  
Ghizlan Aït Mahha : 03 871 98 33
Ilse Beyens: 03 871 98 32
Sabine de Kok: 03 871 98 29
Fax: 03 8770 36 05
E-mail:  secretariaat@schelle.be