hoofding schelle

Dienst Vrije Tijd 

Wat doet de dienst Vrije Tijd?

Bij de dienst Vrije Tijd kan je terecht met normale en gekke vragen inzake sport of jeugd. We proberen er altijd een (normaal) antwoord op te geven.
Zij staat in voor het uitvoeren van het vrijetijdsbeleid (= jeugdbeleid + sportbeleid).

Dit gebeurt via ondersteuning en begeleiding van het lokale jeugd– en sportwerk, het ontwikkelen van initiatieven, het verstrekken van informatie, het nemen van administratieve en beleidsmatige voorbereidingen, ...


Hoe te bereiken?

Adres:      Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle
E-mail:     algemene vragen naar vrijetijd@schelle.be
                reservaties sportcomplex naar reservaties@schelle.be
Telefoon: jeugd en sport 03 870 35 21, voor dringende zaken 0499 42 90 88
                sportcomplex 03 870 35 20


Openingsuren

Maandag - donderdag: van 08.30u tot 15.30u
Dinsdag:                       van 17.30u tot 19.00u
Vrijdag:                         van 08.30u tot 12.00u

Vermits de dienst ook organisatorische taken heeft met buitenopdrachten, zijn de openingsuren richtinggevend.