hoofding schelle

Betty Van Cauteren, secretaris 

De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke administratie en is tevens hoofd van het personeel. Verder staat zij in voor de voorbereiding van de dossiers, die moeten voorgelegd worden aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij woont ook de vergaderingen bij en maakt ter zitting het verslag op.

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Tel. 03 871 98 58 - Fax: 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
E-mail: betty.van.cauteren@schelle.be b
De Keyserstraat 30/12
Tel: 03 871 98 58
Fax: 03 870 36 05
E-mail: secretaris@schelle.be