hoofding schelle

College 

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente, de regering van het lokale bestuur dus, dat het dagelijks bestuur waarneemt. Naast de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, heeft het college eveneens een groot aantal toegewezen bevoegdheden. Onder meer het gemeentedecreet heeft heel wat bevoegdheden toegewezen aan het college: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, de leiding van de gemeentelijke werken, de vaststelling van rooilijnen, de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, de afgifte van milieuvergunningen, ...

Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere maandag in de schepenzaal van het gemeentehuis.

De algemeen directeur notuleert alle besluiten van zowel college als gemeenteraad en is dus aanwezig op alle zittingen van deze gemeentelijke organen. Hij/zij leidt de gemeentelijke administratie en adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurkundig en juridisch vlak.


Geert Rottiers 

1 ste schepen
Mercatorplaats 6, 2627 Schelle
Tel. 0474 20 21 01 - Fax: 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
E-mail: gero@pandora.be
Bevoegdheden:
 • Sport
 • Feestelijkheden
 • Informatica, website en e-bestuur
 • Ruimtelijke ordening
 • Woonbeleid
 • Directiecomité AGB Fluctus Schelle

Vera Goris 

2 de schepen
Fabiolalaan 18, 2627 Schelle
Tel. 0475 35 94 65 - Fax: 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
E-mail:  veragoris@skynet.be
Bevoegdheden:
 • Financiën
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Jeugd
 • Cultuur
 • Noord-Zuid-Samenwerking
 • Directiecomité AGB Fluctus Schelle

Karl Van Hoofstat 

3de schepen

Steenwinkelstraat 399, 2627 Schelle
Tel. 0495 77 28 13 - Fax: 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
E-mail:  karlvanhoofstat@telenet.be
Bevoegdheden:
 • Openbare werken en patrimonium
 • Schelde-Landschapspark
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Directiecomité AGB Fluctus Schelle

Axel Boen 

schepen  - voorzitter OCMW
Provinciale Steenweg 72, 2627 Schelle
Tel. 0475 25 15 55 - Fax: 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
E-mail:  axel.boen@gmail.com
Bevoegdheden:
 • OCMW
 • Seniorenbeleid
 • Sociale zaken en welzijn
 • Gelijke Kansen
 • Lokale economie en landbouw
 • Toerisme
 • Openbare reinheid