hoofding schelle

Burgemeester 

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de regering en van de provinciale overheid bij de gemeente, voert hij de wetten en besluiten uit van de hogere overheden. Hij zit het college voor en is tevens hoofd van de plaatselijke politie. Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van hoogdringendheid.

Rob Mennes 

Provinciale Steenweg 144, 2627 Schelle
Tel. 0475 61 74 03 - Fax: 03 870 36 05
Zitdag: na afspraak
E-mail:  rob.mennes@schelle.be
Bevoegdheden:
  • Algemene coördinatie
  • Burgerlijke stand
  • Politie en brandweer
  • Kerkfabrieken
  • Mobiliteit en verkeersveiligheid
  • Personeelsbeleid
  • Communicatie
  • Duurzaamheid en leefmilieu
  • Directiecomité AGB Fluctus Schelle