hoofding schelle

Winterweer, strooidienst 

Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgen de arbeiders van het gemeentebestuur ervoor dat de gemeentelijke hoofdwegen ijs- en sneeuwvrij blijven. We volgen de weersverwachtingen op de voet om in te schatten of preventief strooien nodig is.

Het gemeentebestuur benadrukt dat het bij zwaar winterweer onmogelijk is om overal tegelijk te strooien. We werken daarbij volgens een prioriteitenlijst. Voor fietspaden en weinig gebruikte straten heeft strooien bovendien veel minder effect. Het strooizout geraakt moeilijker met de sneeuw of het ijzel vermengd, wat belangrijk is om snel te smelten. Strooizout helpt bovendien niet meer als de temperatuur lager zakt dan -10 graden. Borstelen is op deze plaatsen het meest afdoende en enige middel en dit enkel bij verse sneeuwval of wanneer het begint te dooien. Platgereden sneeuw en ijs kan niet afgeborsteld worden.

Er zijn tijdens de winter twee verschillende strooiplannen van kracht:

Een prioritair strooiplan
Deze straten hebben altijd voorrang. Zij worden altijd eerst gestrooid bij extreme weeromstandigheden en bij zoutschaarste.

 • Provinciale Steenweg
 • Steenwinkelstraat
 • Tolhuisstraat
 • Rubensstraat
 • Consciencestraat
 • Witte Gevelstraat
 • Wullebeekstraat
 • Laarhofstraat
 • Heidestraat
 • Peperstraat
 • Kapelstraat
 • Dendermondestraat
 • Stuyvenbergstraat
 • Rupelstraat
 • fietspaden

Een algemeen strooiplan
Dit zijn de resterende straten: zij worden alleen gestrooid als de prioritaire wegen sneeuwvrij zijn, het winterweer meerdere dagen zal aanhouden of er veiligheidsproblemen zijn en er voldoende zoutvoorraad is.

Sneeuwruimservice tijdens de wintermaanden 

Ouderen die zelf geen sneeuw kunnen ruimen of hiervoor geen hulp hebben, kunnen beroep doen op de sneeuwruimservice van de sociale werkplaats IMSIR.

Je kan gebruik maken van de sneeuwruimservice op werkdagen maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur.
Je vraagt deze dienstverlening rechtstreeks bij de sociale werkplaats IMSIR aan via info@swimsir.be of tel. 03 843 33 29.

Personeel van de sociale werkplaats komt zo snel mogelijk bij jouw thuis langs om voetpaden en toegangen vrij te maken.
We trachten binnen de 24 uur na de aanvraag de sneeuw te ruimen. Er wordt voorrang gegeven aan de meest hulpbehoevenden.

Kostprijs
Er wordt een forfaitaire vergoeding per beurt gevraagd.
De vergoeding wordt aan de klant gefactureerd op het einde van de maand. Zij worden hiervan bij hun aanmelding telefonisch of per mail op de hoogte gesteld.

Tarief per woningtype
Rijwoning stoep  - €2,50
Rijwoning met oprit of halfopen bebouwing: stoep + wandelpad tot aan de voordeur - €7,50
Open bebouwing: stoep + oprit + wandelpad tot aan de voordeur - €20,00