Sportcomplex Scherpenstein zoekt nieuwe uitbater  

Vanaf 1 april 2018 is de cafetaria en het restaurant van het Sportcomplex Scherpenstein (Parklaan 1 - Schelle) nog enkel open tijdens evenementen en weekends wegens het stoppen van de huidige uitbater.

Hierdoor verleent het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle een concessie waarbij de cafetaria en het restaurant verbonden aan het Sportcomplex Scherpenstein ter beschikking worden gesteld aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor de uitbating van een horecazaak in het sportcomplex. Er zit eveneens een appartement in de concessie, gelegen boven cafetaria-restaurant.

De concessie is ter beschikking vanaf 1 mei 2018.
De concessievoorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Sabrina Scherps, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 870 35 21 of 0499 429 088, sport@schelle.be.

Bezichtiging van de ruimten die in het kader van de uitbating van de concessie ter beschikking gesteld worden, kan vanaf 26 maart 2018. U kan een afspraak maken met Sabrina Scherps, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 870 35 21 of 0499 429 088, sport@schelle.be.

Alle offertes moeten ten laatste op maandag 30 april 2018 om 10 uur ingediend worden.


Schelle geselecteerd als ‘Verkeersveilige Gemeente’ 

Schelle is één van de tien gemeenten uit de provincie Antwerpen die werd geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 40 gemeenten zich kandidaat.

Dit project is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Federale diensten van de Gouverneur en de provincie Antwerpen. Met de kennis van deze gespecialiseerde organisaties wil men de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verbeteren en versterken.

Onze gemeente krijgt een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject. De focus ligt hierbij op:
- veiliger fiets-, wandel- en weginfrastructuur
- een hoge pakkans door systematische en structurele handhaving
- een mentaliteitswijziging zodat de verkeersveilig-gedrag de norm en niet langer de uitzondering is.

Uit de coaching volgt een op maat gemaakt SAVE-actieplan met concrete verbeterpunten en nieuwe acties waaraan de gemeente zal werken tijdens het actiejaar. Na het succesvol afronden ontvangen we een SAVE-label.

Onze gemeente zet zich graag in om de doelstelling mee te halen: nul verkeersdoden in alle gemeenten van de provincie Antwerpen tegen 2030.


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:
- opcentiemen onroerende voorheffing 2018
- aanvullende belasting op de personenbelasting 2018
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 27 december 2017.

document Opcentiemen onroerende voorheffing 2018
document Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting 2018

INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 

Klik hier