Isoleer nu je dak met onze groepsaankoop 

Heel wat huizen hebben een slecht of niet-geïsoleerd dak. Help jouw energiefactuur omlaag en het klimaat vooruit door in te tekenen op de groepsaankoop dakisolatie georganiseerd door onze gemeente.

Meer weten? Kom naar de infoavond op donderdag 25 januari 2018 van 19 tot 21 uur in het gemeentehuis van Niel (Ridder Berthoutlaan 1).

Meer info staat op de website van Igean.


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:
- opcentiemen onroerende voorheffing 2018
- aanvullende belasting op de personenbelasting 2018
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 27 december 2017.

document Opcentiemen onroerende voorheffing 2018
document Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting 2018

INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 

Klik hier