Wijziging telefonische bereikbaarheid gemeentediensten 

Door de aanhoudende hitte krijgt het gemeentepersoneel de kans om vanaf 6 uur ’s ochtends te werken.
Onze openingsuren blijven hetzelfde.

Enkel onze telefonische bereikbaarheid wijzigt naar:
- Donderdag 19 juli van 8.30 tot 14.00 uur
- Vrijdag 20 juli van 8.30 tot 12.00 uur
- Maandag 23 juli van 8.30 tot 13.00 uur
- Dinsdag 24 juli van 8.30 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur
- Woensdag 25 juli van 8.30 uur tot 12.00 uur
- Donderdag 26 juli van 8.30 tot 13.00 uur
- Vrijdag 27 juli van 8.30 tot 12.00 uur

Wij danken u alvast voor uw begrip.


Maatregelen wegens droogte: code "rood" 

Door de aanhoudende droogte en hitte nam Vlaanderen reeds verschillende maatregelen om brandgevaar en risico’s voor inwoners, publiek bij evenementen e.d. te beperken. In de provincie Antwerpen geldt specifiek de code “rood”. 

Vuurwerk mag enkel met toelating van de Burgemeester. Elk vuurwerk wordt geannuleerd en er geldt een verbod op alle vuurwerk zolang code ROOD geldt inzake droogte. De droogte is van die aard dat elk vonkje direct aanleiding kan geven tot brand, zelfs in het kleinste groenperkje.
 
Hou jezelf en je huis koel, maar wees buiten ook voorzichtig met vuur (BBQ, roken, kampvuren, ...). Zo wordt de kans op gras-, berm- of bosbranden al heel wat kleiner. Er is een absoluut verbod voor het maken van een kampvuur.

Enkele tips:

- Rook niet in bossen en natuurgebieden, maak er ook geen kampvuur ...
- Let op met de BBQ. Meer tips kan je hier terugvinden.
- Gooi ook thuis of vanuit je wagen geen sigarettenpeuken in het gras of de berm.
- Stockeer brandbare stoffen op een koele plaats.

Zie je rook of vuur? Aarzel niet om 112 te bellen.


Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee vanaf 2 juli 

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België. Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen. Een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Lees het volledige bericht hier.


Openingsuren politiekantoor in juli en augustus 

De openingsuren van de politiekantoren in Politiezone Rupel vind je hier: http://www.politiezonerupel.be/openingsuren.html


Steenwinkelstraat open voor alle verkeer tegen 16 juli 

Op maandag 16 juli 2018 kan de Steenwinkelstraat terug opengesteld worden voor alle verkeer en de bussen van De Lijn. Momenteel is de straat nog een werfzone zodat de aannemer op een veilige manier de laatste punten zoals opritten, voetpaden en groenvoorzieningen kan afwerken.

Na de omvangrijke werken van ongeveer 6 miljoen euro rijdt de fietser op een veilig en ontdubbeld fietspad en beschikt de voetganger over een glad gestreken wandelweg. De invoering van trajectcontrole brengt de snelheid in de straat naar 50 km per uur, dag en nacht. Het weghalen van overbodige verharding maakt veel ruimte vrij voor openbaar groen en de dimbare openbare verlichting spreidt op een energiezuinige manier haar licht over de omgeving. Drie kilometer nieuwe grachten dienen als waterbuffering om het centrum te vrijwaren van wateroverlast.

Wij danken alle buurtbewoners, Schellenaren en inwoners uit de omliggende gemeenten voor het nodige geduld dat zij moesten opbrengen voor de hinder die deze ingrijpende werken met zich meebrachten.


Schelle blijft inzetten op minder CO2 

In Schelle duikt een nieuw bord op in het straatbeeld: doe mee voor minder CO2. Er staan in totaal tien bordjes in de schoolomgeving, aan de sporthal en op de invalswegen. Burgemeester Rob Mennes: ‘In onze gemeente werken we al jaren volgens duurzame principes. We zetten in op LED-verlichting, geïsoleerde daken bij sociale wooneenheden en energieneutrale gebouwen zoals de geplande nieuwbouw voor de kinderopvang. We rolden meerdere kilometers fietspaden uit en er zijn nog enkele kilometers gepland. Bovendien streven we naar ongeveer 70 hectare groen of een tiende van de oppervlakte van onze gemeente.

Ook onze inwoners geven we graag een duwtje in de duurzame richting met de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsaankopen en extra subsidies voor dak- en muurisolatie, beglazing, zonnepanelen en zonneboilers. Wij lanceerden als kleine gemeente de eerste grote samenaankoop rond zonnepanelen en zonneboilers. Voor meerdere miljoenen euro’s werden toen zonnepanelen aangekocht en geplaatst bij vele inwoners en op bijna alle gemeentelijke gebouwen. We dragen trots de eretitel ‘Zonnedorp’.

Met het nieuwe bord ‘Doe mee voor minder CO2’ stimuleren we iedereen om op zijn of haar maat verdere inspanningen te leveren. Elke actie om minder energie te verbruiken en CO2-uitstoot terug te dringen, is goed voor het milieu en je budget. Dus kies wat vaker om te voet of met de fiets een verplaatsing te maken. Bekijk wat er aan je woning nog kan verbeteren en geef je spullen een tweede leven in het Repair Café.

Het is ambitie van de gemeente om tegen 2020 als bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te zijn. We willen de doelstelling van het burgemeestersconvenant tegen 2020 halen en nog beter doen. Elke kleine inspanning van onze inwoners die door een grote massa wordt gedaan heeft een belangrijk effect op de duurzaamheid van Schelle,’ besluit de burgemeester.


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:
- opcentiemen onroerende voorheffing 2018
- aanvullende belasting op de personenbelasting 2018
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 27 december 2017.

document Opcentiemen onroerende voorheffing 2018
document Aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting 2018