hoofding schelle

Tenlastenneming van een vreemdeling 

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

 • Bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen bijvoorbeeld op familie/vriendenbezoek
 • Bijlage 32: is een verbintenis voor een student die langer dan 3 maanden zal blijven
 • Bijlage 88: is een verbintenis voor vreemdelingen die langer dan 3 maanden willen blijven in het kader van een duurzame relatie.

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Om dit document te bekomen kom je persoonlijk naar de vreemdelingendienst om de tenlasteneming te ondertekenen.

Meebrengen:

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • de gegevens van de perso(n)on(en) waarvoor je je garant stelt:
  - naam en voornaam
  - geboorteplaats en datum
  - paspoortnummer
  - adres

De tenlasteneming wordt door ons gelegaliseerd. Je krijgt hiervan een exemplaar mee samen met een samenstelling gezin.

Je moet het dossier bestaande uit:

 • Tenlasteneming
 • Samenstelling gezin
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden, pensioenfiche,…

opsturen aan de persoon die op bezoek wil komen. Die moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

Bij aankomst in België van de buitenlandse burger, moet hij zich komen aanbieden op het gemeentehuis.