hoofding schelle

Wilsbeschikking met betrekking tot de orgaantransplantatie 

Bij iedere Belg kunnen na zijn overlijden organen of weefsels weggenomen worden. We spreken hier van een stilzwijgende toestemming omdat iedereen die zich vooraf niet verzet, bereid wordt geacht organen af te staan na zijn/haar dood. De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot) kunnen echter nog verzet aantekenen na het overlijden. Men kan kiezen voor uitdrukkelijk verzet of uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval kunnen de familieleden zich na het overlijden NIET verzetten tegen orgaantransplantatie waarmee de overledene had ingestemd. Men kan steeds een toestemming of weigering herroepen.

Betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden.
Er wordt een verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking (verzet, toestemming of herroeping) afgelegd bij de dienst bevolking.

Die stuurt een kopie van de verklaring op naar:

FOD Volksgezondheid
veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Coördinatie Organen
Eurostation - blok II - bureau 1D028

Victor Hortaplaats 40BP10
1060 Brussel
 

Algemeen nummer: 03 871 98 35
Nicole Talboom: 03 871 98 37
Carry De Laet: 03 871 98 36
Jan Van Hoofstat: 03 871 98 40
Zakia El Makrini: 03 871 98 41
Danielle Quintelier: 03 871 98 21
Fax: 03 870 36 07
E-mail:   bevolking@schelle.be