hoofding schelle

Euthanasieverklaring 

Je kan tijdens je leven een wilsverklaring afleggen waarbij je aangeeft dat je wenst dat een arts euthanasie toepast op het ogenblik dat je in een onomkeerbare coma zou terechtkomen.

Iedereen die wenst dat euthanasie op hem/haar toegepast zal worden op het ogenblijk dat hij/zij niet meer in staat is dit zelf te vragen.

Je moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

Op de dienst burgerlijke stand kan je formulieren afhalen. Deze moet je invullen en een exemplaar bezorgen aan de huisarts en aan de dienst burgerlijke stand.

Wanneer je je wilsverklaring inzake euthanasie ingevuld en afgegeven hebt aan de dienst burgerlijke stand zal je verklaring geregistreerd worden in een centraal register en krijg je van deze registratie een bewijs thuisgestuurd.

Het is ook noodzakelijk dat je een exemplaar van de wilsverklaring in bewaring geeft bij je huisarts, die het in je persoonlijk dossier zal bewaren.

De wilsverklaring euthanasie blijft vijf jaar geldig en moet dus voor het verstrijken van die periode vernieuwd worden.

Algemeen nummer: 03 871 98 35
Nicole Talboom: 03 871 98 37
Carry De Laet: 03 871 98 36
Jan Van Hoofstat: 03 871 98 40
Zakia El Makrini: 03 871 98 41
Danielle Quintelier: 03 871 98 21
Fax: 03 870 36 07
E-mail:   bevolking@schelle.be