hoofding schelle
  • Bestuur en beleid

Verstoorde ophaalrondes afval donderdag 24 mei 

De gemeente kreeg onderstaand bericht van IGEAN rond de stiptheidsactie van donderdag 24 mei bij de ophaaldienst. Op dit moment komt er geen inhaalronde van de niet-opgehaalde zakken. Zij vragen om zakken en containers die gisteren niet werden opgehaald terug binnen te zetten tot de volgende ophaalronde. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Volledig bericht van Igean:
De opdrachten van onze eigen ophaaldienst zijn op korte termijn sterk toegenomen. De afgelopen periode is er hard gewerkt om te zorgen voor een goede dienstverlening, namelijk een juiste en consequente ophaling van het afval van onze inwoners. Daar staan onze chauffeurs en beladers elke dag borg voor. Ondanks het feit dat zij hier in slagen, kampen we nog wel met een tekort aan chauffeurs. Zoals u misschien wel weet is dit een knelpuntberoep. IGEAN tracht op een inventieve manier en via verschillende kanalen het team van chauffeurs verder te versterken.

De afgelopen weken zijn voor onze chauffeurs en beladers echter niet eenvoudig geweest. Een combinatie van factoren – veel zieken, technische problemen, veel zware inhaaldagen na feestdagen, … - hebben voor een grote druk op de planning én uitvoering van de opdrachten gezorgd. Gisterenochtend is het management van IGEAN in gesprek gegaan met de medewerkers van de ophaaldienst. Er werden enkele acties toegelicht en voorstellen gedaan om de druk op de planning zo snel als mogelijk weg te nemen te verlichten.

De medewerkers van de ophaaldienst vonden de genomen acties echter onvoldoende en hebben in reactie hierop donderdag een stiptheidsactie georganiseerd. Enkele ophaalrondes in de IGEAN-gemeenten werden dan ook niet volledig afgewerkt en in sommige straten zijn zakken of containers blijven staan.

Er wordt gewerkt op 2 sporen:
1. Het management zit vanmiddag samen met een afvaardiging van het personeel van de ophaaldienst, waarbij verdere afspraken zullen worden gemaakt.
2. IGEAN tracht zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen in welke straten er afval is blijven staan. Deze lijsten zullen gecommuniceerd worden via www.igean.be/stiptheidsactie.
Op dit moment is er, in afwachting van verder overleg, nog geen duidelijkheid over het al dan niet inhalen van het niet opgehaald afval. We hopen op begrip van de inwoners en vragen hen om hun afval voor het weekend terug binnen te nemen.

Onze excuses voor het ongemak dat dit met zich meebrengt.


Bijkomende nooduitgangen aan park 

Deze week worden aan het gemeentelijk park twee bijkomende nooduitgangen gemaakt:
- kant Dendermondestraat ter hoogte van de Pastorijstraat
- kant kerkplein

We doen dit om eventuele veiligheidsrisico’s bij grotere evenementen op te vangen en dit op advies van de brandweer en rampenambtenaar.

De komende weken worden deze nooduitgangen gebruikt voor de ‘Dag van de Schellenaar’, het schoolfeest van de Sint Lutgardisschool en de Duorun.

Het bestuur evalueert daarna deze ingreep en bekijkt of er permanente maatregelen nodig zijn in het kader van vernieuwde richtlijnen rond evenementen.


Electrabelsite Schelle: infomarkt woensdag 23 mei 

De provincie Antwerpen onderzocht een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van de Electrabelsite. Die toetst men af bij allerlei overheidsinstanties en bij de omwonenden. De provincie bereidt een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor zodat een nieuwe bestemming ook gerealiseerd kan worden. Ze organiseert daarover een infomarkt op woensdag 23 mei, doorlopend tussen 19 en 21.30 uur in de gebouwen van de Electrabelsite, Alexander Wuststraat 2 in Schelle.

De Electrabelsite omvat ongeveer 82,5 ha en is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. Er staat een oude elektriciteitscentrale die al enkele jaren buiten gebruik is. In het oosten ligt een woonwijk en de vissersclub Pennenkenvolt. Aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte in een uniek rivierlandschap.

De knelpunten en mogelijkheden van de locatie werden in kaart gebracht en tegenover elkaar afgewogen. Die afweging gebeurde op het vlak van ruimte, landschap, functionaliteit, mobiliteit, haalbaarheid,… Speciale aandacht ging uit naar de invloed van de Electrabelsite op het uitzicht en de identiteit van de Rupelstreek.

Meer info: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijke-studies/electrabelsite-schelle.html

 


Dag van de Schellenaar op zaterdag 26 mei 2018 

Zaterdag 26 mei ben je tussen 14 en 22 uur van harte welkom in het park en de sporthal van Schelle. Een gevarieerd programma zorgt voor een fijne gezinsdag!

- 14 - 18 uur: speeldorp in en rondom de sporthal met attracties voor klein en groot
(overzicht van de attracties in de folder)
- 14 - 22 uur: drank- en eetstands door de Schelse verenigingen.

Optredens in het park
- 14 - 15.15 uur: Dynamo Zjoss
- 16 - 17 uur: De Bende met Piet Piraat
- 18 - 19.15 uur: Paul Michiels
- 20.15 - 21.30 uur: Vlaanderen Boven Band met Gene Thomas, Raf Van Brussel en Tinne Oltmans
- tussendoor: Music on Wheels (15.15-16 uur; 17-18 uur en 19.15-20.15 uur)

Toegang
• - 3 jaar gratis
• 2 euro: toegang park
• 4 euro: toegang park en attracties speeldorp


Schelle blijft inzetten op minder CO2 

In Schelle duikt een nieuw bord op in het straatbeeld: doe mee voor minder CO2. Er staan in totaal tien bordjes in de schoolomgeving, aan de sporthal en op de invalswegen. Burgemeester Rob Mennes: ‘In onze gemeente werken we al jaren volgens duurzame principes. We zetten in op LED-verlichting, geïsoleerde daken bij sociale wooneenheden en energieneutrale gebouwen zoals de geplande nieuwbouw voor de kinderopvang. We rolden meerdere kilometers fietspaden uit en er zijn nog enkele kilometers gepland. Bovendien streven we naar ongeveer 70 hectare groen of een tiende van de oppervlakte van onze gemeente.

Ook onze inwoners geven we graag een duwtje in de duurzame richting met de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsaankopen en extra subsidies voor dak- en muurisolatie, beglazing, zonnepanelen en zonneboilers. Wij lanceerden als kleine gemeente de eerste grote samenaankoop rond zonnepanelen en zonneboilers. Voor meerdere miljoenen euro’s werden toen zonnepanelen aangekocht en geplaatst bij vele inwoners en op bijna alle gemeentelijke gebouwen. We dragen trots de eretitel ‘Zonnedorp’.

Met het nieuwe bord ‘Doe mee voor minder CO2’ stimuleren we iedereen om op zijn of haar maat verdere inspanningen te leveren. Elke actie om minder energie te verbruiken en CO2-uitstoot terug te dringen, is goed voor het milieu en je budget. Dus kies wat vaker om te voet of met de fiets een verplaatsing te maken. Bekijk wat er aan je woning nog kan verbeteren en geef je spullen een tweede leven in het Repair Café.

Het is ambitie van de gemeente om tegen 2020 als bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te zijn. We willen de doelstelling van het burgemeestersconvenant tegen 2020 halen en nog beter doen. Elke kleine inspanning van onze inwoners die door een grote massa wordt gedaan heeft een belangrijk effect op de duurzaamheid van Schelle,’ besluit de burgemeester.


Stroompannes door defect op middenspanningskabel 

De gemeente drong bij Eandis aan op meer uitleg rond de stroompannes van de afgelopen weken. Eandis deelde mee dat er de voorbije weken enkele keren een defect ontstond op de middenspanningskabel in de Provinciale Steenweg (ongeveer tussen nummer 217 en 263).

Het gevolg hiervan was telkens een stroompanne in een ruim gebied en in meerdere gemeenten. De precieze oorzaak van deze kabelfout kon Eandis - de eigenaar van deze distributiekabel - niet achterhalen.

De gemeente vroeg uitdrukkelijk aan Eandis om te zorgen voor een structurele oplossing. Daarop engageerde Eandis zich om op korte termijn de middenspanningskabel over ongeveer 130 meter volledig te vernieuwen. Ook al is de boekwaarde van deze kabel nog niet afgeschreven.

Eventuele schade tijdens de voorbije stroompannes kan je melden via de website van Eandis (https://klachten.eandis.be/) of via tel. 078 35 35 34.


Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? 

Vink op donderdag 24 mei van 17 tot 18 uur aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door jouw straat passeren. Onze wetenschappers berekenen jaar na jaar of jouw straat op de goede weg is.
Doet jouw straat al mee? Check het op www.straatvinken.be en schrijf je meteen in!

OPGELET: gewijzigde datum!


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:
- opcentiemen onroerende voorheffing 2018
- aanvullende belasting op de personenbelasting 2018
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 27 december 2017.


Invullen belastingsbrief 

Wegens personeelstekort bij de dienst belastingen zijn er sinds vorig jaar geen zitdagen meer in Schelle.

Voor de nodige hulp kan u terecht in het belastingkantoor van Boom:
- in mei: van 9 tot 12 uur
- in juni: van 9 tot 15 uur

Adres: Jozef Van Cleemputlei, 2850 Boom


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 


Laatste nieuws uit uw gemeente!

Duurzaam (ver)bouwen is een begrip dat niet meer weg te denken is. Wanneer je verbouwingswerken uitvoert of een nieuwe woning bouwt, zal je rekening moeten houden met een aantal principes van duurzaam bouwen.

Heb je vragen bij je bouwplannen: kan je ...

Een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen is perfect mogelijk. 53% van de Vlamingen doet dit al zonder pesticiden. Zo kan je bijvoorbeeld varens planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van gras om mosvorming te vermijden, of ...

Zaterdag 16 juni organiseert de Minaraad het eerste Repair Café in het gemeentehuis van Schelle. Elektriciens, naaisters, fietsenmakers en messenslijpers staan klaar om je te helpen bij alle mogelijke reparaties.

We gooien ontzettend veel weg. Ook ...

De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19 tot 20 uur op volgende data:
- donderdag 10 mei 2018: geen zitdag - feestdag
- donderdag 31 mei 2018
- donderdag 14 en 28 juni 2018
- donderdag 12 en 26 juli 2018
- ...

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen nummer: 03 871 98 30
Fax: 03 870 36 05
info@schelle.be
Openingsuren


Grotere kaart weergeven