hoofding schelle
  • Bestuur en beleid

Steenwinkelstraat open voor alle verkeer tegen 16 juli 

Op maandag 16 juli 2018 kan de Steenwinkelstraat terug opengesteld worden voor alle verkeer en de bussen van De Lijn. Momenteel is de straat nog een werfzone zodat de aannemer op een veilige manier de laatste punten zoals opritten, voetpaden en groenvoorzieningen kan afwerken.

Na de omvangrijke werken van ongeveer 6 miljoen euro rijdt de fietser op een veilig en ontdubbeld fietspad en beschikt de voetganger over een glad gestreken wandelweg. De invoering van trajectcontrole brengt de snelheid in de straat naar 50 km per uur, dag en nacht. Het weghalen van overbodige verharding maakt veel ruimte vrij voor openbaar groen en de dimbare openbare verlichting spreidt op een energiezuinige manier haar licht over de omgeving. Drie kilometer nieuwe grachten dienen als waterbuffering om het centrum te vrijwaren van wateroverlast.

Wij danken alle buurtbewoners, Schellenaren en inwoners uit de omliggende gemeenten voor het nodige geduld dat zij moesten opbrengen voor de hinder die deze ingrijpende werken met zich meebrachten.


Schelle blijft inzetten op minder CO2 

In Schelle duikt een nieuw bord op in het straatbeeld: doe mee voor minder CO2. Er staan in totaal tien bordjes in de schoolomgeving, aan de sporthal en op de invalswegen. Burgemeester Rob Mennes: ‘In onze gemeente werken we al jaren volgens duurzame principes. We zetten in op LED-verlichting, geïsoleerde daken bij sociale wooneenheden en energieneutrale gebouwen zoals de geplande nieuwbouw voor de kinderopvang. We rolden meerdere kilometers fietspaden uit en er zijn nog enkele kilometers gepland. Bovendien streven we naar ongeveer 70 hectare groen of een tiende van de oppervlakte van onze gemeente.

Ook onze inwoners geven we graag een duwtje in de duurzame richting met de mogelijkheid om deel te nemen aan groepsaankopen en extra subsidies voor dak- en muurisolatie, beglazing, zonnepanelen en zonneboilers. Wij lanceerden als kleine gemeente de eerste grote samenaankoop rond zonnepanelen en zonneboilers. Voor meerdere miljoenen euro’s werden toen zonnepanelen aangekocht en geplaatst bij vele inwoners en op bijna alle gemeentelijke gebouwen. We dragen trots de eretitel ‘Zonnedorp’.

Met het nieuwe bord ‘Doe mee voor minder CO2’ stimuleren we iedereen om op zijn of haar maat verdere inspanningen te leveren. Elke actie om minder energie te verbruiken en CO2-uitstoot terug te dringen, is goed voor het milieu en je budget. Dus kies wat vaker om te voet of met de fiets een verplaatsing te maken. Bekijk wat er aan je woning nog kan verbeteren en geef je spullen een tweede leven in het Repair Café.

Het is ambitie van de gemeente om tegen 2020 als bestuurlijke organisatie klimaatneutraal te zijn. We willen de doelstelling van het burgemeestersconvenant tegen 2020 halen en nog beter doen. Elke kleine inspanning van onze inwoners die door een grote massa wordt gedaan heeft een belangrijk effect op de duurzaamheid van Schelle,’ besluit de burgemeester.


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:
- opcentiemen onroerende voorheffing 2018
- aanvullende belasting op de personenbelasting 2018
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 27 december 2017.


Invullen belastingsbrief 

Wegens personeelstekort bij de dienst belastingen zijn er sinds vorig jaar geen zitdagen meer in Schelle.

Voor de nodige hulp kan u terecht in het belastingkantoor van Boom:
- in mei: van 9 tot 12 uur
- in juni: van 9 tot 15 uur

Adres: Jozef Van Cleemputlei, 2850 Boom


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 


Laatste nieuws uit uw gemeente!

Duurzaam (ver)bouwen is een begrip dat niet meer weg te denken is. Wanneer je verbouwingswerken uitvoert of een nieuwe woning bouwt, zal je rekening moeten houden met een aantal principes van duurzaam bouwen.

Heb je vragen bij je bouwplannen: kan je ...

Een tuin of terras onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen is perfect mogelijk. 53% van de Vlamingen doet dit al zonder pesticiden. Zo kan je bijvoorbeeld varens planten op schaduwrijke plaatsen in plaats van gras om mosvorming te vermijden, of ...

Betaal jij graag te veel voor je energie? Wij ook niet. Doe mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur die onze gemeente ondersteunt. Een lagere energiefactuur betalen en groene stroom gebruiken is beter voor het ...

De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19 tot 20 uur op volgende data:
- donderdag 14 en 28 juni 2018
- donderdag 12 en 26 juli 2018
- donderdag 9 en 30 augustus 2018
- donderdag 13 en 27 september 2018
...

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen nummer: 03 871 98 30
Fax: 03 870 36 05
info@schelle.be
Openingsuren


Grotere kaart weergeven