hoofding schelle
  • Bestuur en beleid

Info-avond: geef darmkanker geen kans 

Iedere dag verliezen vijf families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Dat zijn er 150 per maand. Nochtans is darmkanker volgens alle criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te sporen. Indien vroegtijdig opgespoord, is de kans op genezing méér dan 90%.

Er bestaat jammer genoeg nog een groot gebrek aan kennis over dit onderwerp. De mythes en misverstanden over bv. het darmonderzoek zijn nog wijd verspreid. Daarom organiseert de gemeente Schelle een infoavond rond darmkanker op woensdag 18 april. Het is meteen de start van een pilootproject waarbij Schelle als enige gemeente in Vlaanderen het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker voor 55-74-jarigen uitbreidt naar de 50 tot en met 54-jarigen. Schelle zet graag in op preventie en voorziet het nodige budget.

Woensdag 18 april 2018
20 uur - onthaal vanaf 19.30 uur
San Marco Village - Boomsesteenweg 31 - Schelle
Gratis toegang

Axel Boen, schepen voor welzijn: verwelkoming

- Sarah Hoeck, coördinator van het Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker bij het Centrum voor Kankeropsporing
* Wat is het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker voor 55 tot en met 74-jarigen? 
* Schelle als pilootproject: uitbreiding naar inwoners van 50 tot en met 54 jaar

- Dr. Luc Colemont, vzw Stop Darmkanker
* Waarom, wanneer, bij wie en hoe darmkanker vroegtijdig opsporen?
* Wat zijn de symptomen van darmkanker?
* Hoe kunnen we darmkanker vermijden?
* Wat is de rol van een gezonde levensstijl?
* Is het altijd erfelijk of familiaal?
* Wat zijn de complicaties van een coloscopie?
Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor ogen heeft: minder leed door darmkanker, meer gezonde levensjaren!

Afronding met een drankje en kans om vragen te stellen aan de infostanden van vzw Stop Darmkanker, Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en Logo Mechelen.

Bij voorkeur inschrijven voor 9/4: info@schelle.be - 03 871 98 34


Sportcomplex Scherpenstein zoekt nieuwe uitbater  

Vanaf 1 april 2018 is de cafetaria en het restaurant van het Sportcomplex Scherpenstein (Parklaan 1 - Schelle) nog enkel open tijdens evenementen en weekends wegens het stoppen van de huidige uitbater.

Hierdoor verleent het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle een concessie waarbij de cafetaria en het restaurant verbonden aan het Sportcomplex Scherpenstein ter beschikking worden gesteld aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon voor de uitbating van een horecazaak in het sportcomplex. Er zit eveneens een appartement in de concessie, gelegen boven cafetaria-restaurant.

De concessie is ter beschikking vanaf 1 mei 2018.
De concessievoorwaarden kunnen opgevraagd worden bij Sabrina Scherps, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 870 35 21 of 0499 429 088, sport@schelle.be.

Bezichtiging van de ruimten die in het kader van de uitbating van de concessie ter beschikking gesteld worden, kan vanaf 26 maart 2018. U kan een afspraak maken met Sabrina Scherps, coördinator Vrije Tijd, tel. 03 870 35 21 of 0499 429 088, sport@schelle.be.

Alle offertes moeten ten laatste op maandag 30 april 2018 om 10 uur ingediend worden.


Schelle geselecteerd als ‘Verkeersveilige Gemeente’ 

Schelle is één van de tien gemeenten uit de provincie Antwerpen die werd geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’. In totaal stelden 40 gemeenten zich kandidaat.

Dit project is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Federale diensten van de Gouverneur en de provincie Antwerpen. Met de kennis van deze gespecialiseerde organisaties wil men de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verbeteren en versterken.

Onze gemeente krijgt een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject. De focus ligt hierbij op:
- veiliger fiets-, wandel- en weginfrastructuur
- een hoge pakkans door systematische en structurele handhaving
- een mentaliteitswijziging zodat de verkeersveilig-gedrag de norm en niet langer de uitzondering is.

Uit de coaching volgt een op maat gemaakt SAVE-actieplan met concrete verbeterpunten en nieuwe acties waaraan de gemeente zal werken tijdens het actiejaar. Na het succesvol afronden ontvangen we een SAVE-label.

Onze gemeente zet zich graag in om de doelstelling mee te halen: nul verkeersdoden in alle gemeenten van de provincie Antwerpen tegen 2030.


Pilootproject preventie dikkedarmkanker: gemeentehuis in blauw licht 

Het gemeentehuis van Schelle staat in maart, maand van de darmkanker, symbolisch in blauw licht. Schepen Axel Boen: ‘Onze gemeente mag als pilootproject de doelgroep van het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker uitbreiden naar alle inwoners van 50 tot en met 54 jaar. Wij voorzien hiervoor de nodige financiering. Met het blauw licht op het gemeentehuis willen we onze inwoners laten stilstaan bij het belang van een tijdige opsporing van deze ziekte.’

In 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 74 jaar. Zij krijgen elke twee jaar een uitnodiging om gratis een stoelgangtest te doen. Volgens de Europese richtlijn doe je deze test best vanaf 50 jaar om dikkedarmkanker vroegtijdig op te sporen.

‘Daarom nemen we in Schelle het initiatief om de leeftijdsgroep van 50 tot en met 54 jaar ook te laten deelnemen,’ verduidelijkt schepen Boen. ‘In samenspraak met de Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing mag Schelle, als enige gemeente in Vlaanderen, deze uitbreiding als pilootproject uitvoeren.

Alle 720 inwoners van 50 tot en met 54 jaar ontvangen van de gemeente deze maand een persoonlijke brief. In mei krijgen ze een uitnodiging met gratis stoelgangtest, identiek zoals de 55 tot en met 74-jarigen dit ontvangen voor het bevolkingsonderzoek.

Op woensdag 18 april organiseren we met Dr Colemont van vzw Stop Darmkanker en Sarah Hoeck van het Centrum voor Kankeropsporing een infoavond rond darmkanker in San Marco Village. We nodigen alle inwoners uit om meer te weten te komen over darmkanker en preventie. We hopen met dit project een aantal darmkankers bij onze inwoners vroegtijdig te kunnen ontdekken en zo levens te redden.’


Monitoren zomervakantie 

Je bent jong, dynamisch en speels? Je bent graag met kinderen bezig, je bent minstens 16 jaar en je zoekt nog een toffe en boeiende vakantiejob? Solliciteer dan nu om één van onze monitoren te worden tijdens onze zomerkampen.

Ook in de gemeentelijke kinderopvang De Schellebel kan je vakantiewerk doen. Je moet minstens 18 jaar zijn, een volledige maand kunnen werken (juli of augustus) en in het bezit zijn van een diploma dat goedgekeurd is door Kind & Gezin (bv. kinderverzorgster of tweede jaar kleuteronderwijs hebben afgerond).

Solliciteren doe je door onderstaand formulier voor 20 maart ingevuld te mailen naar vrijetijd@schelle.be.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 maart vanaf 13 uur. 

Info
- zomerkampen: vrijetijd@schelle.be
- BKO De Schellebel: schellebel@schelle.be


Gemeentebelastingen: bewijs van afkondiging 

De burgemeester van de gemeente Schelle bevestigt dat, overeenkomstig het gemeentedecreet, de verordening betreffende het hierna vermelde belastingsreglement:
- opcentiemen onroerende voorheffing 2018
- aanvullende belasting op de personenbelasting 2018
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 werd afgekondigd op de website van de gemeente op 27 december 2017.


INFORMATIE WERKEN STEENWINKELSTRAAT 


Laatste nieuws uit uw gemeente!

Duurzaam (ver)bouwen is een begrip dat niet meer weg te denken is. Wanneer je verbouwingswerken uitvoert of een nieuwe woning bouwt, zal je rekening moeten houden met een aantal principes van duurzaam bouwen.

Heb je vragen bij je bouwplannen: kan je ...

Repair Café Schelle is een initiatief van de milieuraad dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat - via het organiseren van repareerbijeenkomsten - de sociale cohesie in de buurt wil versterken.

...

Bij winterweer (vorst, sneeuw, ijzel) zorgen de arbeiders van het gemeentebestuur ervoor dat de gemeentelijke hoofdwegen ijs- en sneeuwvrij blijven. We volgen de weersverwachtingen op de voet om in te schatten of preventief strooien nodig is.

Het ...

De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van 19 tot 20 uur op volgende data:
- donderdag 8 en 29 maart 2018
- donderdag 12 en 26 april 2018
- donderdag 10 mei 2018: geen zitdag - feestdag
- donderdag 31 mei 2018
- donderdag ...

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle
Algemeen nummer: 03 871 98 30
Fax: 03 870 36 05
info@schelle.be
Openingsuren


Grotere kaart weergeven